ลบ แก้ไข

ออสเตรเลียเชิญสมัครทุนDAP

 
ออสเตรเลียเชิญสมัครทุนDA
สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียขอเชิญผู้สนใจส่งใบสมัครขอรับทุนภายใต้โครงการทุนสนับสนุนโดยตรง
ทุนสนับสนุนโดยตรงเป็นโครงการทุนสนับสนุนขนาดเล็ก สำหรับองค์กร ชุมชน หรือบุคคลที่ไม่แสวงหาผลกำไร ที่ทำงานเพื่อกิจกรรมด้านการพัฒนา มนุษยธรรม และสิ่งแวดล้อม ในประเทศไทย
           โครงการทุนสนับสนุนโดยตรงได้สนับสนุนโครงการต่าง ๆ ทั่วประเทศเพื่อช่วยสร้างความแตกต่างในชีวิตของผู้คน สถานทูตออสเตรเลียสนับสนุนผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุน ซึ่งสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่
ภาษาอังกฤษ: https://dap.smartygrants.com.au/BangkokDAP2020-21
ภาษาไทย: https://dap.smartygrants.com.au/BangkokDAP2563-64Thai
           ปิดรับใบสมัคร ศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 2000น. สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ และวิธีการสมัคร สามารถดูได้ที่ www.thailand.embassy.gov.au
โปรดติดต่อสถานทูตออสเตรเลียหากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลภาษาไทย โทร.02 344 6362 ข้อมูลภาษาอังกฤษ โทร. 02 344 6371
หรือ อีเมล์ dap.bangkok@dfat.gov.au
 
The Australian Embassy invites applications for projects to be supported under its Direct Aid Program (DAP).The DAP Program is a flexible small grants program for not-for-profit organisations, community groups and individuals working on development, human rights and environmental activities in Thailand.
We support projects from all over Thailand that help to make a real difference in people’s lives.
We encourage interested individuals and organisations to apply online at English: https://dap.smartygrants.com.au/BangkokDAP2020-21
Thai: https://dap.smartygrants.com.au/BangkokDAP2563-64Thai
Applications close on Friday 30 October 2020, at 8pm. Further information on the DAP Program and how to apply is available from the Australian Embassy website: https://thailand.embassy.gov.au
Queries can be directed to the Australian Embassy via dap.bangkok@dfat.gov.au or 02-344-6371 (English), 02-344-6362 (Thai).
 
 TOP RELATED


NEW STORIES