ลบ แก้ไข

ทุนMBAผู้นำโลกที่ออสเตรเลีย

 
ทุนMBAผู้นำโลกที่ออสเตรเ
MBA Global Leader’s Scholarshipที่Deakin Universityมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ในออสเตรเลีย เป็นทุนสำหรับปีการศึกษา 2020-2021 โดยรับผู้ศึกษาจากนานาชาติ ทุนมีมูลค่าเป็นส่วนลดค่าเรียน 20%เปิดรับใบสมัครถึง 1 พฤศจิกายน 2020
          Deakin University เป็น 1 ในมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศออสเตรเลีย ตั้งชื่อตามอดีตผู้นำชื่อดัง Alfred Deakinซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 2 ของประเทศออสเตรเลีย โดยมหาวิทยาลัยถูกตั้งขึ้นในปีค.ศ.1974 มีนโยบายมุ่งช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติทางด้านการเงินเพื่อให้มีโอกาสมาศึกษายังมหาวิทยาลัย โดยมีทุนและเงินช่วยเหลือในหลายรูปแบบ โดยแบ่งเป็นประเภททุนต่าง ๆ ดังนี้
          ทุนที่ให้ปีนี้เป็นทุน MBA degree in Master of Business Administration หรือ Master of Business Administration (Healthcare Management)
            สรุปคุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นนักศึกษาหัวก้าวหน้าจากนานาชาติ
-มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดการรับสมัครของหลักสูตร รวมถึงข้อกำหนดด้านภาษาอังกฤษ
-ไม่เคยรับทุนการศึกษาต่าง ๆ Deakin หรือเงินช่วยเหลืออื่น ๆ
-ได้รับ WAM 65 หรือสูงกว่าในการศึกษาก่อนหน้านี้
           ผู้สนใจสมัครขอทุนต้องเข้าไปสมัครเรียนMBA degreeของDU.และหากมีคุณสมบัติครบถ้วนก็จะได้รับโอกาสได้ทุนโดยอัตโนมัติ
          
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES