ลบ แก้ไข

ประกวดเรียงความสั้นเกี่ยวกับน้ำ

 
ประกวดเรียงความสั้นเกี่ย
โครงการVoice of Water(VOW) เชิญคนมีสัญชาติและอาศัยอยู่ในภูมิภาคอาเซียนส่งเรื่องสั้นเป็นภาษาอังกฤษ(สูงสุดไม่เกิน 60 คำ) ในหัวข้อ"สิ่งที่น้ำมีความหมายกับคุณ" ผู้ผ่านการพิจารณาจะได้รับรางวัลเกี่ยวกับ Netflixเปิดรับผลงานถึง 31 กรกฎาคม 2020
           คุณสมบัติของผู้สมัคร
-ต้องเป็นพลเมืองและผู้มีถิ่นที่อยู่ในภูมิภาคอาเซียน(Indonesia, Thailand, Vietnam, Singapore, Malaysia, Philippines, Cambodia, Myanmar (Burma), Brunei, Laos) and Timor-Leste
-เปิดรับทุกเพศและวัย
            สำหรับผลงานที่เข้าประกวดครั้งนี้ มีรางวัล ดังนี้
1st best entry (1st prize): Netflix Account for 30 days, plus certificate
3 highly rated entries: Netflix Account for 30 days
          รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้ใน
 https://forms.gle/arNBQvLzq5cDmf959
#VoiceofWaterWritingCompetition #VoiceofWater
 
 TOP RELATED


NEW STORIES