ลบ แก้ไข

ทุนปริญญาโทที่ดุ๊กคุนชาน

 
ทุนปริญญาโทที่ดุ๊กคุนชาน
Duke Kunshan University เชิญนักศึกษาจากชาติกำลังพัฒนาสมัครโครงการชื่อว่า Blair Sheppard Leadership Scholarship เป็นทุนปริญญาโทฟรีค่าเรียนเต็มจำนวน และบางส่วน ที่มุ่งสร้างผู้นำแห่งอนาคตในแวดวงธุรกิจโลก เปิดรับใบสมัครถึง 1 กรกฎาคม 2020
             มหาวิทยาลัยดุ๊ก คุนชาน เป็นมหาวิทยาลัยศิลปศาสตร์และการวิจัยเสนอโครงการวิชาการสำหรับนักศึกษาจากประเทศจีนและทั่วโลก DKU ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงการศึกษาของจีนในปีค.ศ.2013 และหลักสูตรได้รับการอนุมัติโดยสำนักการศึกษาจมณฑลเจียงซู
             คุณสมบัติของผู้สมัคร
-มีสถานะเป็นนักศึกษาจากชาติกำลังพัฒนา
-สมัครเรียนหลักสูตร Master of Management Studies
-จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ยอมรับ และมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตรงตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
-แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นที่ต้องได้รับการช่วยเหลือทางการเงินเพื่อการศึกษา
-มีหลักฐานคะแนนภาษาอังกฤษ
-ให้ความสำคัญกับสตรีเพศเป็นพิเศษ
            ผู้สนใจไม่จำเป็นต้องสมัครขอทุนแยกจากสมัครเข้าศึกษา เพราะหากผ่านการสมัครเรียนที่ MMS degree program ก็จะได้รับการพิจารณาโดยอัตโนมัติ
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES