ลบ แก้ไข

ทุนให้ชาติอาเซียนที่แคนาดา

 
ทุนให้ชาติอาเซียนที่แคนา
University Canada West แจ้งให้ทุนSoutheast Asia Regional Grants หรือทุนสำหรับชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปี 2020 ระดับปริญญาตรี โท และอนุปริญญา มีมูลค่าเป็นส่วนหนึ่งของค่าเรียน $9,450, $18,900 หรือ $9,720อนึ่งทุนนี้ไม่กำหนดเดทไลน์ในการสมัคร
              UCW ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.2005  เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่แสวงหาผลกำไร มีแคมปัสอยู่ในมณฑลบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา เป็นมหาวิทยาลัยอิสระร่วมสมัยและเปิดสอนหลักสูตรที่มุ่งเน้นด้านอาชีพสำหรับนักศึกษาโดยSoutheast Asia Regional Grants at University Canada West, 2020 เป็นทุนที่มีผลประโยชน์เป็นส่วนลดค่าเรียน ดังนี้
-Grant for Assoc. Arts is $9,450
-For B Com and Bart is $18,900 and
-Graduate Students (MBA) is $9,720
              คุณสมบัติของผู้สมัคร
-มีสัญชาติจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Timor Leste and Vietnam
-สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร MBA, Bachelor of Commerce, Bachelor of Arts in Business Communication, and Associate of Arts
-จบมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ยอมรับ
-หากไม่ได้มาจากชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ต้องมีคะแนนมาตรฐานของ TOEFL หรือ IELTS
           ผู้สนใจได้รับการแนะนำให้ดำเนินการสิ่งแรกคือสมัครเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัยที่ bachelors or masters degree program โดยสามารถดู  entry requirementsหลังจากนั้นจึงเข้าสู่การกรอกใบสมัครขอทุน
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES