ลบ แก้ไข

ทุนด้านการเงินธุรกิจที่รัสเซีย

 
ทุนด้านการเงินธุรกิจที่ร
National Research UniversityHigher School of Economicsในกรุงมอสโกว์ ประเทศรัสเซีย เปิดรับนักศึกษาที่จบปริญญาตรีจากต่างชาติ ประจำปี 2020 เพื่อเรียนปริญญาโทด้านCorporate Financeทุนครอบคลุมค่าเรียนเต็มจำนวนและบางส่วนตลอดโปรแกรม 2 ปี
          National Research University Higher School of Economicsเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำและใหญ่ที่สุดในรัสเซีย มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญด้าน economics, social sciences, mathematics, computer science, media communications and design.
          Faculty of Economic Sciences of the Higher School of Economics ของ National Research Universityกำลังรับผู้จบปริญญาตรีเพื่อเข้าศึกษาโปรแกรมปริญญาโท 2 ปี ในสาขา “Strategic Corporate Finance” (SCF)ประจำปี 2020 ซึ่งเป็นหลักสูตรสอนเป็นภาษาอังกฤษที่เหมาะสำหรับผู้ต้องการความเข้าใจในเรื่องการเงินแบบลงลึก พร้อม ๆ กับแนวคิดแบบมืออาชีพที่จำเป็นสำหรับนักการเงินสมัยใหม่
         โปรแกรมมุ่งเน้นไปที่การศึกษาทฤษฎีและการปฏิบัติร่วมสมัยที่เป็นสากล และเกี่ยวข้องกับเรื่องทางการเงินขององค์กร บริษัทต่าง ๆ  ในขณะเดียวกันโปรแกรม SCF ให้ความรู้พื้นฐานในทุกแง่มุมของเรื่องเศรษฐกิจการเงิน ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าผู้สำเร็จการศึกษาออกไปจะมีตัวเลือกทางอาชีพที่กว้างขวาง      
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นนักศึกษาจากต่างชาติ
-มีวุฒิปริญญาตรี
-มีทักษะภาษาอังกฤษสูงเพียงพอ สามารถอ่านวารสารนานาชาติ ตำราภาษาอังกฤษ ตลอดจนเรียนในโปรแกรมที่สอนด้วยภาษาอังกฤษ โดยต้องแสดงหลักฐานความสามารถทางด้านนี้(TOEFL ibT – 60, pbT – 500; IELTS – 5)
-มีความรู้จากการศึกษาระดับปริญญาตรี เกี่ยวกับ Macro- and Microeconomics
-มีผลคะแนนเกี่ยวกับ GMAT or GRE
         ผู้สนใจสมัครขอทุนแบบออนไลน์ ภายใน 14 สิงหาคม 2020
 
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES