ลบ แก้ไข

ทุนวิจัยป.โท-เอกAdelaide

 
ทุนวิจัยป.โท-เอกAdelaide
Adelaide Scholarships International (ASI) Scholarships in Australia, 2020-2021ที่University of Adelaide ทุนครอบคลุมค่าศึกษาวิจัย 2 ปีและ 3 ปีตามลำดับ ผลประโยชน์ที่จะได้รับ 100% Tuition Fee Waiver + Stipend $28,092 (2020 rate)
         มหาวิทยาลัยอะดิเลดเป็นสถาบันอุดศึกษาที่มุ่งสร้างและก่อให้เกิดวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยที่มีความปลอดภัย มีอาชีวอนามัยและสุขภาพที่ดีเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของสภาพแวดล้อมการทำงานที่ได้รับการสนับสนุนโดยระบบความปลอดภัยในการทำงาน, การกำกับดูแลที่เหมาะสม, การฝึกอบรม, โครงสร้างการบริหารจัดการและกลยุทธ์การดำเนินงานต่าง ๆ
        ที่นี่คือ 1 ในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดของออสเตรเลียและมีชื่อเสียงในระดับสากลในด้านความเป็นเลิศทางการศึกษาและวิจัย ทุนASIเป็นทุนวิจัยระดับปริญญาโทและเอก ไม่จำกัดสาขา เน้นผู้สมัครที่มีผลการศึกษาชั้นเยี่ยมยอด อย่างน้อยต้องเทียบเท่ากับ Australian First Class Honours degree
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด และต้องสำเร็จการศึกษาอย่างน้อยเทียบเท่าระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งของออสเตรเลีย admission requirements 
-การพิจารณาให้ทุนจะดูที่ศักยภาพการวิจัย ส่วนความสำเร็จด้านหลักสูตรพิเศษต่าง ๆ จะไม่ได้รับการพิจารณา
-มีคะแนนภาษาอังกฤษขั้นต่ำจากสถาบันภาษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด English language proficiency requirements 
-ต้องลงทะเบียนเรียนในสถานะนักศึกษาต่างชาติและต้องรักษาสถานะในช่วงตลอดโปรแกรมการศึกษาที่นี่
           ผู้สนใจดำเนินการสมัครแบบออนไลน์ ผ่านลิงก์ https://www.adelaide.edu.au/graduatecentre/admission/
            เดทไลน์ในการเปิดรับใบสมัคร 10 กรกฎาคม 2020
 
Apply Now
 
 TOP RELATED


NEW STORIES