ลบ แก้ไข

ทุนNZD$10,000ที่Waikato

 
ทุนNZD$10,000ที่Waikato
University of Waikato เชิญสมัครชิงทุนInternational Bursary for outstanding studentsเปิดให้แก่นักศึกษาต่างชาติที่สมัครเรียนเป็นครั้งแรกในหลักสูตร Undergraduate หรือ Postgraduate programme ทุนมีมูลค่าสูงสุด NZD$10,000 ที่จะใช้สำหรับเป็นค่าเรียน เปิดรับใบสมัครถึง 26 มิถุนายน 2020
             University of Waikatoให้ทุนครั้งนี้สำหรับแคมปัสที่ตั้งอยู่ที่เมืองTaurangaทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Waikato International Excellence ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาส่งเสริมการศึกษานานาชาติและการสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติที่มีพรสวรรค์ซึ่งลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
          ผู้สมัครที่ภาษาอังกฤษไม่ได้เป็นภาษาแรก ต้องแสดงหลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ดีโดยทั่วไปในรูปแบบของคะแนน IELTS หรือ TOEFL
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นผู้สมัครจากทุกสัญชาติ ที่สมัครเรียนเต็มเวลาในสาขาต่าง ๆ ที่เปิดสอนที่Waikato Tauranga Campusในปีแรกของโปรแกรม
-ผู้สมัครที่ภาษาอังกฤษไม่ได้เป็นภาษาแรก ต้องแสดงหลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ดีโดยทั่วไปในรูปแบบของคะแนน IELTS หรือ TOEFL(English language requirements)
-ไม่ได้มาเรียนที่นี่โดยมีสปอนเซอร์อื่นใด และไม่เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน
            ผู้สนใจขอทุน ต้องดำเนินการ admission in the undergraduate or postgraduate degree coursework at the University of Waikato(สามารถดูเพิ่มเติมentry requirements ) จากนั้นจึงจะได้รับการพิจารณาทุนโดยอัตโนมัติ โดยหลักฐานสมัครเรียน นอกจากใบสมัครแล้ว ยังต้องมี CV, academic certificates, และ transcripts
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES