ลบ แก้ไข

ทุนGE Diplomaที่SIM,สิงคโปร์

 
ทุนGE Diplomaที่SIM,สิงค
เรียนสาขา Accounting, Banking & Finance, International Business and Management Studiesผ่านทุนที่สถาบันการจัดการ Singapore Institute of Managementโดยสถาบันจะช่วยค่าเรียน โดยไม่มีข้อผูกมัด เปิดรับนักเรียนจากต่างประเทศ ถึงเดือน 30 มิถุนายน 2020
         SIM หรือ Singapore Institute of Managementจดทะเบียนสถาบันกับ Council for Private Education (CPE)ภายใต้ Enhanced Registration Framework (ERF) ถือเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีมาตรฐานสูงตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด โดยได้รับการรับรองให้เป็นสถาบันโดยกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ 1 ธันวาคม 2009
         Singapore Institute of Management GE Diploma funding for International Students in Singapore, 2020 เป็นทุนเพื่อไปเรียนระดับประกาศนียบัตร ที่SIM Global Education (SIM GE) ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความเปลี่ยนแปลงในเชิงสร้างสรรค์แก่ชุมชนในสถาบัน
         ทุนนี้จะครอบคลุมเฉพาะค่าเรียน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ โดยไม่มีเงื่อนไขผูกพันใด ๆ
        คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นผู้สมัครเรียน Diploma programmes ที่นี่
-จบมัธยมปลายหรือเทียบเท่าด้วยผลการศึกษาที่ยอดเยี่ยม  
-มีความเป็นผู้นำสูง และมีทักษะด้านการสื่อสาร(ภาษาอังกฤษ)ได้เป็นอย่างดี
        ผู้สนใจดำเนินการสมัคร ภายใน 30 มิถุนายน 2020 เพื่อเข้าเรียนในโปรแกรมที่จะเริ่มขึ้นเดือนตุลาคมโดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ทางลิงก์ต่อไปนี้..,
 
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES