ลบ แก้ไข

ทุนป.ตรี-โท-เอกที่Soochow

 
ทุนป.ตรี-โท-เอกที่Soocho
รัฐบาลมณฑลเจียงซู(Jasmine Jiangsu Government) แจ้งให้ทุนแก่นักเรียนจากต่างชาติ ในการมาเรียนทุกระดับใน Soochow University โดยเป็นทุนครอบคลุมค่าใช้จ่ายหลัก ๆ แทบทุกอย่าง เช่นค่าเรียน ที่พัก ค่าครองชีพ อุปกรณ์การศึกษา เป็นต้น เปิดรับใบสมัครถึง 30 มิถุนายน 2020
           มหาวิทยาลัย Soochow เป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ที่มีนักศึกษาเกือบ 40,000 คน เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 124 หลักสูตรและหลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรีที่หลากหลายรวมถึงหลักสูตรวิชาชีพและหลักสูตร 2 ปริญญา(dual programs)
           คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นผู้เรียนต่างชาติที่ยอดเยี่ยมที่ต้องการเรียนแบบเต็มเวลาในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยในมณฑลเจียงซู
-หลักสูตรNon-degree program ต้องเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนตามข้อตกลงการแลกเปลี่ยนการศึกษาและ MOU ระหว่างรัฐบาลมณฑลเจียงซูและรัฐบาลของรัฐสถาบันสถาบัน มหาวิทยาลัยและองค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ
-ไม่มีสถานะเป็นพลเมืองจีนและมีสุขภาพดี
-ผู้สมัครสำหรับทั้งวิทยาลัยและโปรแกรมระดับปริญญาตรีจะต้องมีประกาศนียบัตรมัธยมปลายที่มีผลการเรียนที่ยอดเยี่ยมและมีอายุต่ำกว่า 30 ปี
-ผู้สมัครหลักสูตรปริญญาโทจะต้องมีวุฒิปริญญาตรีและมีอายุไม่เกิน 35 ปี
-ผู้สมัครหลักสูตรปริญญาเอกจะต้องมีวุฒิปริญญาโทและมีอายุไม่เกิน 40 ปี
-ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนดีเยี่ยม
           ผู้สนใจเข้าไปดำเนินการ หรือดูข้อมูลเพิ่มในลิงก์ที่เกี่ยวข้องได้แก่..,
applicable program 
print the application form,
Admission 
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES