ลบ แก้ไข

ทุนด้านปัญญาประดิษฐ์ที่UAE

 
ทุนด้านปัญญาประดิษฐ์ที่U
Mohamed bin Zayed University for Artificial Intelligenceเปิดหลักสูตรด้านปัญญาประดิษฐ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกแจ้งความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาในสาขาดังกล่าวในระดับปริญญาโทจำนวน 25 คน และปริญญาเอก จำนวน 25 คน โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้
            ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก มหาวิทยาลัย Mohamed bin Zayed University for Artificial Intelligence (MBZUAI) มีสาขาที่เปิดให้ทุนการศึกษาใน 3 สาขา ประกอบด้วย (1) Machine Learning (2) Computer Vision (3) Natural Learning Processing
           คุณสมบัติ
-ผู้สมัครขอรับทุนฯ จะต้องสำเร็จการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์
หรือสาขาที่เกี่ยวข้องด้านคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
-มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.20 ขึ้นไป
-มีคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 TOFEL ไม่ต่ำกว่า 90
          สิทธิประโยชน์ของผู้รับทุน
1.ค่าเล่าเรียน
2.ค่าใช้จ่ายรายเดือน
3.ค่าประกันสุขภาพ
4.ค่าที่พัก
          การสมัคร
          ผู้ที่สมัครขอรับทุนที่สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลมหาวิทยาลัย หลักสูตร และการสมัครได้ที่ http://mbzuai.ac.ae ตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนมิถุนายน 2563
 TOP RELATED


NEW STORIES