ลบ แก้ไข

ทุนป.โทด้านธุรกิจที่EMLV

 
ทุนป.โทด้านธุรกิจที่EMLV
École de Management Léonard de Vinci Business School สถาบันด้านธุรกิจชั้นนำในประเทศฝรั่งเศสเสนอให้ทุนdiversity awards for International Studentsเป็นทุนระดับปริญญาโท มีมูลค่าเป็นค่าเรียน ระหว่าง 10% to 50%
           EML EcoLeonard de Vinci Business School Paris เป็นสถาบันด้านธุรกิจที่ตั้งอยู่ที่ Pôle Universitaire Léonard de Vinci in La Defense
           คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เปิดรับผู้เรียนจากทั่วโลก
-สมัครเรียนหลักสูตร MSc และ MBA degree coursework
-แสดงให้เห็นถึงความยอดเยี่ยมทางวิชาการ,อาชีพ หรือคุณภาพส่วนบุคคล
-สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งพูดและเขียน
          ผู้สนใจต้องดำเนินการเพื่อสมัครเรียน postgraduate degree coursework ซึ่งผู้ผ่านขั้นตอนนี้แล้วทุกคนจะได้รับการพิจารณาเรื่องทุน  โดยหลักฐานประกอบในการสมัครเข้าศึกษาคือ CV, Cover Letter, copies of all diplomas and transcripts including a high school diploma, ID photos, Copy of passport and Student VISA
          เดทไลน์ในการส่งใบสมัคร 30 มิถุนายน 2020
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES