ลบ แก้ไข

ทุนเก่งด้านกีฬาที่ออสเตรเลีย

 
ทุนเก่งด้านกีฬาที่ออสเตร
University of Western Australia กำลังเปิดรรับใบสมัครชิงทุนระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาสำหรับผู้สมัครจากนานาชาติ โดยต้องเป็นนักกีฬาชั้นนำ โค้ช หรือเจ้าหน้าที่ทีม โดยทุนนี้ช่วยค่าเรียนเป็นมูลค่า AUD$45,000สำหรับปริญญาตรีและ AUD$30,000ที่สูงกว่าปริญญาตรี
              Global Sporting Excellence Scholarship at University of Western Australia,2020เป็นทุนที่สนับสนุนการศึกษาระดับ undergraduate,postgraduate degree program รวมไปถึง doctoral-level programsที่ University of Western Australia มหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐที่ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับ 6 ในประเทศออสเตรเลีย
           คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เปิดรับนักเรียนจากทั่วโลกที่สมัครเรียนระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เปิดสอนโดยมหาวิทยาลัย
-ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีที่ The University of Western Australia
-ทำการสมัครเรียนในหลักสูตรที่ตนมีสิทธิ์
-เกี่ยวข้องกับแข่งขันในระดับสูงสุดในกีฬาที่ตนมีความสามารถ(ระดับนานาชาติหรือระดับชาติ)
            หลักสูตรที่ไม่ครอบคลุมในการสมัครขอทุน
Undergraduate
-Juris Doctor
-Master of Pharmacy
-Doctor of Medicine
-Doctor of Dental Medicine
-Doctor of Podiatric Medicine
Postgraduate Doctor of Philosophy and Master of Clinical Neuropsychology
-Graduate Certificate in Fieldwork Practice
-Juris Doctor
-Master of Pharmacy
-Graduate Diploma in Clinical Psychology
-Graduate Diploma in Clinical Neuropsychology
-Master of Industrial and Organisational Psychology
-Doctor of Philosophy and Master of Clinical Psychology
-Doctor of Philosophy and Master of Industrial and Organisational Psychology
-Graduate Certificate in Autism Diagnosis
-Graduate Certificate in the Diagnosis and Assessment of Foetal Alcohol Spectrum Disorders (FASD)
-Master of Clinical Exercise Physiology
-Master of Clinical Audiology
-Doctor of Podiatric Surgery
-Doctor of Clinical Dentistry
-Doctor of Medicine
-Doctor of Dental Medicine
           ผู้สนใจต้องดำเนินการสมัครเรียนเป็นอันดันแรก  undergraduate or postgraduate degree 
จากนั้นจึง apply เพื่อขอทุน
           เดทไลน์ในการสมัคร 1 มิถุนายน 2020
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES