ลบ แก้ไข

ทุนค่าเรียน100%ที่AIC,จีน

 
ทุนค่าเรียน100%ที่AIC,จี
Alcanta International College ซึ่งเป็น IB World School แห่งเดียวที่ตั้งอยู่ในGuangzhou ที่รับผู้เรียนทั้งนานาชาติและคนจีน ตอนนี้กำลังเปิดรับนักเรียนไฮสคูล อายุระหว่าง 14-17 ปี เพื่อชิง 15 ทุนค่าเรียนเต็มจำนวนในการเรียนระดับปริญญาตรี ประจำปี 2020-21โดยจะพิจารณาจากผลการสอบเป็นสำคัญ  
            เป้าหมายของAIC Programme คือการสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษและท้าทายให้พวกเขาเก่งหรือเก่งมากขึ้นไปอีกที่ AIC รวมถึงทำให้หลักสูตร IB Diploma Programme และการศึกษา AIC เข้าถึงได้สำหรับผู้ถือที่มีพรสวรรค์ทุกคนที่สนใจเดินทางมาสร้างอนาคตที่สดใสกับสถาบันแห่งนี้
           คุณสมบัติของผู้สมัคร  
-มีอายุระหว่าง 14 ถึง 17 ปีและมีสัญชาตินานาชาติที่กำลังสมัครเข้าเรียนหลักสูตรของAIC
-ทุนที่ได้รับจะได้รับการต่ออายุเป็นประจำทุกปี โดยพิจารณาจากผลการเรียนของผู้ถือทุนและเอกสารที่ยื่น
-ทุนนี้สำหรับการศึกษาทุกสาขาวิชาที่เสนอโดย AIC
             เดทไลน์ในการสมัคร 30 เมษายน 2020
 
application form
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES