ลบ แก้ไข

ทุนวิจัยสำหรับสตรีที่ญี่ปุ่น

 
ทุนวิจัยสำหรับสตรีที่ญี่
Japanese Association of University Women (JAUW)เสนอให้ทุนระยะสั้น(4-6เดือน)สำหรับผู้สมัครสตรีที่ไม่ใช่ชาวญี่ปุ่นที่มีความสามารถในการศึกษาวิจัยได้มีโอกาสมาทำวิจัยในประเทศญี่ปุ่น ในสาขาต่าง ๆ (โปรแกรมอังกฤษ) ทุนมีมูลค่า  500,000 และ 1,000,000 เยนเดทไลน์ในการสมัคร 31 มีนาคม 2020
           Japanese Association of University Women (JAUW) ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1946 ได้ชื่อว่าเป็นองค์กรเพื่อสตรีชั้นแนวหน้าของโลก มีวัตถุประสงค์ในการให้ทุนสำหรับนักวิจัยที่มีความสามารถ/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการมาศึกษาวิจัยในสาขาต่าง ๆ และใช้ชีวิตอยู่ในสถาบันวิจัยต่าง ๆ ในญี่ปุ่น โดยเน้นเปิดรับสตรีจากภูมิภาคที่แตกต่างจากทั่วโลก เพื่อเป็นการสนับสนุนการเท่าเทียมทางเรื่องเพศในสังคม
.          คุณสมบัติของผู้สมัคร
-ไม่มีสัญชาติญี่ปุ่น จบปริญญาโท หรือสูงกว่า
-อายุต่ำกว่า 45 ปี
-มีที่อยู่นอกประเทศญี่ปุ่นในช่วงเวลาสมัครขอทุน
           ผู้สนใจต้องส่งใบสมัครในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ระหว่างpdf & word (docx)โดยส่งแบบฟอร์มใบสมัครที่สมบูรณ์ไปที่the International Fellowship Committee, Japanese Association of University Women, 11-6-101 Samoncho, Shinjuku-ku, Tokyo 160
Application Form Part 1 (Personal Data), pdf word (docx),
Application Form Part 2 (Proposal & Related Data), pdf word (docx)
            เอกสารประกอบการสมัคร
5 copies of Application Form Part 1 (Personal Data, 5 copies of Application Form Part 2 (Proposal & Related Data), Recommendation letters, a letter of acceptance/confirmation/ invitation, a medical certificate, a photo, 3.5 cm X 4.5 cm, of yourself.
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES