ลบ แก้ไข

ทุนป.ตรี3,500–14,000USDที่U.S.

 
ทุนป.ตรี3,500–14,000USDท
World Fund for International Student 2020-2021 โดยKettering University มหาวิทยาลัยในรัฐมิชิแกนของสหรัฐเปิดรับผู้สมัครเรียนระดับปริญญาตรีจากทั่วโลก โดยทุนจะพิจารณาจากใบสมัครเรียนและดูที่ความเป็นเลิศทางการศึกษาที่ผ่านมา เดทไลน์ 3 พฤษภาคม 2020
           Kettering University มหาวิทยาลัยเอกชนที่ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่อดีตนักประดิษฐ์และหัวหน้าฝ่ายวิจัยของ General Motors คือCharles F. Ketteringที่สถาบันแห่งนี้ถือเป็นสถาบันที่นำเสนอการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของเอกชนและเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ โดยมหาวิทยาลัยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 13 ของประเทศ
         Kettering University World funding for International Students 2020-2021 เป็นทุนที่มีมูลค่าเป็นค่าเรียนบางส่วน ระหว่าง $3,500 – $14,000 USDต่อปี
           คุณสมบัติของผู้สมัคร
-ผู้สมัครต่างชาติทุกคนมีโอกาสได้รับการพิจารณาทุนการศึกษานี้
-สมัครเรียนระดับปริญญาตรีในสาขาใดสาขาหนึ่งและได้รับตอบรับเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัย
-ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี มีการยืนยันโดยหลักฐานคะแนน TOEFL หรือ IELTS
          ผู้ที่สมัครเข้าศึกษาundergraduate เรียบร้อยแล้วจะได้รับการพิจารณาเรื่องทุนโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องทำการสมัครขอทุนแยกต่างหาก
        หลักฐานในการสมัครเข้าศึกษา ประกอบไปด้วย certified copies of transcripts/educational certificate and records with English translations and a copy of passport
         ช่วงเดทไลน์ของการสมัคร ล่าสุด Summer Term (July) – May 3
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES