ลบ แก้ไข

ทุน£7000ที่U. of Leeds

 
ทุน£7000ที่U. of Leeds
ทุนInternational Excellence programโดยUniversity of Leedsเปิดโอกาสให้แก่ผู้สมัครที่มีผลการเรียนดีเด่นจากต่างชาติในการมาเรียนโปรแกรมปริญญาโทที่School of Sociology and Social Policyโดยทุนมีมูลค่า £7000ผู้สมัครต้องได้รับการตอบรับเข้าศึกษา ทั้งที่มีเงื่อนไขหรือไม่มีเงื่อนไข เปิดรับใบสมัครถึง 31 มีนาคม 2020
            University of Leeds มหาวิทยาลัยที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ในUK โดยได้รับ Royal Charter ในปีค.ศ.1903 โดย King Edward โดยมหาวิทยาลัยได้รับการจัดให้อยู่อันดับ 31 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในทวีปยุโรป และเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่ตั้งอยู่ในเมืองลีดส์,เวสต์ ยอร์กเชียร์
            International Excellence program at the University of Leeds in the UK, 2020 เป็นทุนเรียนปริญญาโท coursework ที่บัณฑิตวิทยาลัย School of Sociology and Social Policyโดยปีนี้ทุนที่ครอบคลุมค่าเรียนบางส่วนนี้ให้โอกาสสำหรับผู้สมัครจากนานาชาติ จำนวน 3 ทุน
            คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นผู้สมัครที่จบปริญญาตรีจากนานาชาติ สมัครเรียนปริญญาโทและได้รับการตอบรับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไขหรือไม่มีเงื่อนไข
-มีผลการเรียนดีเยี่ยม และมีประสบการณ์การทำงานแบบมืออาชีพ และ/หรือมีประสบการณ์การทำกิจกรรมนอกหลักสูตรต่าง ๆ
-แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการที่จะมีส่วนร่วมในชีวิตทางวิชาการและวัฒนธรรมของคณะสังคมวิทยาและนโยบายสังคม
-มีผลคะแนน TOEFL หรือ IELTS
           ผู้สนใจต้องดำเนินการสมัครเรียน postgraduate degree courseworkและเมื่อได้รับการตอบรับเข้าศึกษาแล้ว จึงสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอทุนaward application form แล้วส่งไปที่pgssp@leeds.ac.uk.
         Admission Requirements
-To study at the University of Leeds you’ll need to meet the academic entry requirements for your course.
-Must provide a supporting statement below indicating why you think you are a particularly suitable candidate for this application . Make your case below and cover the following (as appropriate). 500 words maximum: Academic record, work and/or relevant extracurricular experience, main academic interests, research and future careerplans and any prizes, awards or achievements.
-If English is not your first language, you will need an English Language qualification to study at Leeds.
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES