ลบ แก้ไข

ทุนค่าเรียน30%ที่JU,สวีเดน

 
ทุนค่าเรียน30%ที่JU,สวีเ
Jönköping University มหาวิทยาลัยรุ่นใหม่ในประเทศสวีเดนเชิญผู้สนใจจากนอกสหภาพยุโรป สมัครชิงทุนเรียนระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ในสาขาต่าง ๆ ที่เปิดหลักสูตรที่นี่ การพิจารณาดูที่ความเป็นเลิศของผู้สมัคร ผู้ผ่านการพิจารณาจะได้ทุนส่วนลดค่าเรียน 30%สูงสุดไม่เกิน 3 ปี
            ในปีค.ศ.1977 Jönköping University ก่อตั้งขึ้นในประเทศสวีเดน เปิดสอน 80 หลักสูตรและหลักสูตรความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท JU เป็นมหาวิทยาลัยระดับมืออาชีพและสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ไม่แสวงหาผลกำไร
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
-ไม่ใช่ผู้มีสัญชาติ EU/EEA
-เลือกJönköping University เป็นเป้าหมายแรกในการศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท
-มีผลการเรียนที่ผ่านมาระดับดีเยี่ยม และมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่JU กำหนด(มีคะแนน TOEFL/IELTSหรืออื่น ๆ)
          ผู้สนใจต้องสมัครเรียนกับJU here. โดยเข้าไปดูกฎเกณฑ์ในการสมัครที่ undergraduate and master
จากนั้นจึงไปดาวน์โหลดและปรินท์ใบสมัคร application form ดำเนินการกรอกและเซ็นก่อนส่งพร้อมเอกสารประกอบไปที่ Admissions.Office@ju.se. 
          Supporting Documents: An individual statement that describes your educational experience,career plans, etc. (max 200 words) and Letter of Recommendation, e.g. from a former teacher or employer.
           To apply for a course at university must submit High School Diploma, A copy of your passport (EU/EEA/Swiss citizens may send a copy of a valid identity card which clearly states citizenship), Transcripts of completed courses and grades, Proof of English proficiency, and Letter of Motivation.
เดทไลน์ในการรับสมัคร 15 เมษายน 2020
 
Apply Now
 



TOP RELATED


NEW STORIES