ลบ แก้ไข

ทุนป.ตรีที่U of Toronto

 
ทุนป.ตรีที่U of Toronto
University of Torontoมหาวิทยาลัยชั้นแนวหน้าของแคนาดา เชิญนักเรียนที่สนใจทั่วโลกสมัครชิงทุนระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2020 หรือ President’s Scholarship of Excellence for international studentsโดยมีหลากหลายสาขาที่กำหนดให้เลือกเรียน เปิดรับใบสมัครถึง 15 เมษายน 2020
            โครงการทุน University of Toronto President’s International Scholarship of Excellence, 2020
เป็นทุนการศึกษาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีมูลค่า 10,000 ดอลลาร์ในปีการศึกษาแรก นอกจากนั้นผู้ได้ทุนยังจะได้เข้าถึงการจ้างงานนอกเวลาในมหาวิทยาลัยในช่วงปีที่สอง รวมถึงการเข้าถึงโอกาสการเรียนรู้ระดับสากลในช่วงที่เรียกว่า U of T experience
           สาขาที่เปิดตามโครงการทุน ประกอบไปด้วย Actuarial Science, African Studies, American Studies, Animal Physiology, Anthropology (HBA), Anthropology (HBSc), Mathematics, Applied Statistics, Archaeology, Architectural, Asian Canadian Studies, Asian Geographies, Asian Literatures and Culture, Astronomical Sciences, Astronomy, Astronomy and Astrophysics, Astronomy and, Physics (in various subjects), Biology (in multiple subjects), Communications, Engineering (in various subjects), Science (in various subjects), Commerce, Computer Science, Economics, Environment, Visual Studies German Studies, Global Asia Studies, Greek, Health Humanities, Mental Health Studies, Music and various.
           คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นนักเรียนชาวแคนาดาและต่างชาติ
-กำลังจะสมัครเข้าศึกษาปีแรกในระดับปริญญาตรี
-มีผลการเรียนอยู่ในระดับสูงด้านวิชาการและการสร้างสรรค์
-แสดงให้เห็นถึงการมีทักษะความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่ง
          ในการเข้าสู่โปรแกรมนี้ ผู้สมัครต้องดำเนินการสมัครเข้าเรียน undergraduate degree coursework at the University of Torontoหลังจากผ่านขั้นตอนนั้นเรียบร้อยแล้ว จึงจะได้รับการพิจารณาเรื่องทุนโดยอัตโนมัติ

Apply for admission

English 
Official Link
 TOP RELATED


NEW STORIES