ลบ แก้ไข

ทุนธุรกิจค้าปลีกที่นิวซีแลนด์

 
ทุนธุรกิจค้าปลีกที่นิวซี
Massey Universityซึ่งตั้งอยู่ในเมือง Palmerston North ประเทศนิวซีแลนด์กำลังเปิดรับใบสมัครจากนักเรียนต่างชาติเพื่อชิงทุนInternational Retail and Business Management Bursaryโดยรับผู้จบมัธยมปลายจากทั้งในนิวซีแลนด์และต่างชาติที่มีคุณสมบัติยอดเยี่ยมเทียบเท่านิวซีแลนด์ เดทไลน์ในการสมัคร 3 มีนาคม 2020
           Massey University ตั้งขึ้นในปีค.ศ.1927 ที่นี่เปิดการเรียนการสอนหลากหลายสาขา รวมทั้งด้าน Aviation, Dispute Resolution, Veterinary Medicine, และ Nanoscience.มีนักศึกษา ประมาณ 35,000 คนซึ่ง 17,000 คนเป็นนักศึกษานอกระบบหรือเรียนทางไกล
          ทุนการจัดการธุรกิจและการค้าปลีกระหว่างประเทศหรือ International Retail and Business Management Bursaryที่ให้มีจำนวน 5 ทุน เป็นทุนระดับปริญญาตรี มีมูลค่าเป็นส่วนลดค่าเรียน 50%
คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นผู้สมัครทุกสัญชาติ
-ตั้งใจลงทะเบียนเรียนหลักสูตรBachelor of Retail and Business Managementรวมทั้งเป็นผู้กำลังทำงาน
-มีผลการเรียนระดับมัธยมปลายที่ยอดเยี่ยม
-มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
            ผู้สนใจต้องดำเนินการสมัครเข้าศึกษา admissionจากนั้นจึงดำเนินการสมัครที่ Massey student portal.โดยส่งหลักฐานประกอบเป็นทรานสคริปต์ผลการเรียนที่ผ่านมา และสเตทเมนท์ความยาว 300 คำ อธิบายตอบคำถามว่าทำไมผู้สมัครถึงมีความเหมาะสมที่จะได้รับการช่วยเหลือด้านเงินทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
entry requirement for the Bachelor of Retail and Business Management.
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES