ลบ แก้ไข

เคมบริดจ์ให้ทุนเรียนMBA

 
เคมบริดจ์ให้ทุนเรียนMBA
University of Cambridgeมหาวิทยาลัยชื่อดังของอังกฤษดำเนินการให้ทุนโดยBoustany Foundation  แก่ผู้สมัครจากทุกสัญชาติที่มีผลการศึกษายอดเยี่ยมและประสบความสำเร็จในอาชีพที่ผ่านมาในการมาเรียนปริญญาโทบริหารธุรกิจ ทุนมีมูลค่าเป็นค่าเรียน £23,000
         มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกด้านการวิจัย ตั้งขึ้นในปีค.ศ.1209 เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ในบรรดาชาติที่พูดภาษาอังกฤษ และเป็นอันดับ 4 ของโลก สำหรับจุดมุ่งหมายของทุนเพื่อสนับสนุนผู้ศึกษาที่มีผลงานดีเลิศให้เข้าถึงการช่วยเหลือด้านการเงิน
        Cambridge MBA ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในโปรแกรมธุรกิจชั้นนำของโลกและสอนในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยผู้ได้ทุนจะได้เงินเป็นส่วนของค่าเรียน£23,000และค่าเดินทางและค่าที่พักที่เกี่ยวข้องกับการฝึกงาน
           คุณสมบัติของผู้สมัคร
-ผู้สมัครจะต้องมีผลการศึกษาที่ผ่านมาในระดับยอดเยี่ยมและแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการศึกษาอย่างมาก  โดยทุนการศึกษานี้แม้จะเปิดรับผู้สมัครไม่จำกัดสัญชาติ แต่คนเชื้อสายเลบานอนจะได้รับสิทธิพิเศษในการพิจารณาก่อน
-ผู้สมัครสามารถสมัครทุนได้ ก็ต้องได้รับการตอบรับเข้าเรียนหลักสูตร Cambridge MBAก่อนเท่านั้น
          ผู้สนใจดำเนินการสมัครขอทุน ภายใน 15 พฤษภาคม 2020(จะทำการมอบทุนเดือนมิถุนายน 2020)
 
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES