ลบ แก้ไข

Indiana U.ให้ทุนปริญญาตรี

 
Indiana U.ให้ทุนปริญญาตร
Indiana University ยินดีให้ทุนGlobal Engagement Scholarships สำหรับนักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางการศึกษาจากนานาชาติ(ยกเว้นสหรัฐ) ในการเดินทางมาเรียนปีแรกในหลักสูตรปริญญาตรี(ไม่จำกัดสาขา)ที่นี่ ทุนมีมูลค่าเป็นค่าเรียน $1,000 to $11,000ต่อปี โดยต้องเป็นผู้ที่จบระดับมัธยมปลายจากโรงเรียนที่เป็นที่ยอมรับ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี เปิดรับใบสมัครถึง 1 กุมภาพันธ์ 2020
               Indiana University (IU) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในสหรัฐที่สถาปนาขึ้นเมื่อ January 20, 1820ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีโปรแกรมคุณภาพให้เลือกมากมาย หรือมากกว่า 550 educational programs และยังมี 13 different career centres
            คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เปิดรับนักเรียนจากทุกสัญชาติ
-เป็นผู้สมัครเรียนระดับปริญญาตรี ในสาขาใดสาขาหนึ่งที่Indiana University
-เป็นผู้สมัครเรียนเป็นครั้งแรก และมีผลการเรียนที่ยอดเยี่ยมในการศึกษาที่ผ่านมา
-เป็นนักเรียนที่ได้ประกาศนียบัตรจากaccredited high school ก่อนมาสมัครเรียนที่ IU
            ผู้ต้องการขอทุน ไม่จำเป็นต้องสมัครซ้ำซ้อน โดยเข้าไปดำเนินการสมัครเรียนที่ admission processและส่งใบสมัครที่ Atlasหลักฐานที่ใช้ประกอบแบบฟอร์มใบสมัคร ได้แก่ Secondary school academic records, SAT/ACT or TOEFL scores, Demonstration of English proficiency, Official Transcripts, and Letters of recommendation.
English proficiency.
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES