ลบ แก้ไข

ทุนปริญญาตรีที่สิงคโปร์

 
ทุนปริญญาตรีที่สิงคโปร์
ไม่ว่าจะเป็น National University of Singapore,Nanyang Technological University,Singapore Management University และSingapore University of Technology and Designตอนนี้มีทุน Dr GKS scholarships(3-4ทุน)ให้ชิงชัยแก่ชาติในอาเชียรวมทั้งไทย เดทไลน์รับใบสมัคร 15 มีนาคม 2020
           สิงคโปร์ ซึ่งได้ชื่อว่ามีระบบการศึกษาที่แข็งแกร่ง และอยู่ในอันดับสูงของโลกในหลายสถาบันจัดอันดับ รวมทั้งเป็นหมายเลข 1 ของเอเชีย ตอนนี้มีโอกาสดีสำหรับนักเรียนไทยที่สนใจจะไปเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสิงคโปร์ โดยผ่านทุนการศึกษาที่กำลังประกาศรับสมัคร คือ  Dr Goh Keng Swee Scholarships for Asia Pacific Students in Singapore, 2020 ซึ่งเป็นทุนที่ให้กับ 15 ชาติเอเชียแปซิฟิก ประกอบไปด้วย Brunei, Cambodia, Hong Kong, India, Indonesia, Japan, Korea, Malaysia, Philippines, PRC, Taiwan, Vietnam, Thailand, Laos และ Myanmar
           โดยผู้ผ่านการพิจารณา จะได้ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศสิงคโปร์ เช่น National University of Singapore (NUS), Nanyang Technological University (NTU), Singapore Management University (SMU) and Singapore University of Technology and Design (SUTD) ในหลากหลายสาขา ยกเว้นแพทย์ศาสตร์
            สมาคมธนาคารในสิงคโปร์มีวัตถุประสงค์ในการให้ทุนเพื่อโปรโมทชื่อเสียงของสิงคโปร์ในฐานะเป็นศูนย์กลางทางการเงินระหว่างประเทศ และแหล่งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ
           คุณสมบัติที่สำคัญ
-เป็นผู้มีสัญชาติ ดังต่อไปนี้ Brunei, Cambodia, Hong Kong, India, Indonesia, Japan, Korea, Malaysia, Philippines, PRC, Taiwan, Vietnam, Thailand, Laos and Myanmar
-ผ่านการทดสอบภาษา โดยเฉพาะเรื่องคะแนนTofle,Ielts
-สมัครเรียนกับสถาบันอุดมศึกษาของสิงคโปร์ ในสาขาต่าง ๆ ยกเว้น การแพทย์    
-มีความเป็นผู้นำ
-มีผลการศึกษาที่ยอดเยี่ยมทั้งทางวิชาการ และกิจกรรม         
         ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากทุนนี้ ได้แก่ ได้รับการยกเว้นค่าเรียน และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ,ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ,เงินอุดหนุนประจำปี SGD 6500,ค่าที่พัก,ค่า Setting SGD 200
         ผู้สนใจดำเนินการสมัครApplication Formภายใน 15 มีนาคม 2020
Submit your application at www.pscgateway.gov.sg/app/gks/account/uidsignin
 
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES