ลบ แก้ไข

ทุนแลกเปลี่ยนSUSIs

 
ทุนแลกเปลี่ยนSUSIs

เชิญอาจารย์ระดับมัธยมศึกษาและนักการศึกษา สมัครทุนแลกเปลี่ยน Study of the U.S. Institutes (SUSIs) for Secondary Educators ประจำปี 2563 ส่งใบสมัครได้ถึงวันศุกร์ ที่ 10 มกราคม 2563 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครที่ https://th.usembassy.gov/announcement-2020-susi-secondary-…/

           โครงการ SUSIs for Secondary Educators เปิดโอกาสให้อาจารย์ นักการศึกษา และผู้เขียนหลักสูตร/แผนการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา ได้ไปแลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม ภาษาและค่านิยมของสหรัฐฯ ที่ประเทศสหรัฐฯ นาน 5 สัปดาห์ เพื่อนำกลับมาปรับใช้กับการเรียนการสอนในไทย

          The U.S. Embassy, Bangkok, would like to invite interested secondary school teachers and educators to apply for the 2020 Study of the U.S. Institutes (SUSIs) for Secondary Educators.

           Submit your applications no later than Friday, January 10, 2020. For more information and application form, please visit https://th.usembassy.gov/announcement-2020-susi-secondary-…/.

 TOP RELATED


NEW STORIES