ลบ แก้ไข

ทุนBusiness&Lawที่ออสเตรเลีย

 
ทุนBusiness&Lawที่ออสเตร
Curtin Universityมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตกของออสเตรเลีย(แคมปัสหลัก)ประกาศให้ทุนแก่ผู้สมัครที่มีความสามารถสูงจากต่างชาติ  ในการเรียนปริญญาตรีในสาขา Business and Lawทุนมีมูลค่าเป็นส่วนลดค่าเรียน $9,000เปิดรับใบสมัครถึง 15 พฤศจิกายน 2019
           ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดามหาวิทยาลัยในภาคตะวันตกของประเทศออสเตรเลียสำหรับ Curtin University โดยมียอดนักศึกษารวม ประมาณ 40,000 คน ในแคมปัส 16 แห่ง รวมถึง ในนครซิดนี่ย์,ประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซียตะวันออก ภายใต้หลักการของมหาวิทยาลัยที่มุ่งให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์เรียนรู้แบบเต็มขั้นทั้งแบบรายบุคคลและแบบโต้ตอบเป็นกลุ่ม เพื่อสร้างทักษะในการเป็นผู้นำแห่งอนาคต อีกทั้งยังเพิ่มพูนในศาสตร์ความรู้และการทำวิจัย
         ล่าสุดมหาวิทยาลัยประกาศให้ทุน Business Innovation funding for International Students in Australia, 2019
          คุณสมบัติสำคัญของผู้สมัคร
-เป็นผู้เรียนในออสเตรเลียและต่างชาติ
-ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาโปรแกรมBachelor degree in Business and Lawที่ Curtin University ในปีการศึกษา 2019-2020
-ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี(ดูรายละเอียดในข้อกำหนดอีกครั้ง)
          ในการสมัครขอทุน ผู้สมัครจำเป็นต้องดำเนินการสมัครเข้าเรียนก่อน ที่undergraduate degree coursework โดยสามารถดูกฎเกณฑ์ในการสมัครได้ทาง entry requirements.ส่วนหลักฐานในการใช้ประกอบการสมัคร ได้แก่ a statement of purpose, letter of motivation, letter of recommendation and a CV.
           หลังจากผ่านขั้นตอนนี้ไปด้วยความเรียบร้อยแล้ว จึงสามารถสมัครเพื่อขอรับทุนได้ ที่  apply 
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES