ลบ แก้ไข

ทุนป.ตรี$87,400ที่สิงคโปร์

 
ทุนป.ตรี$87,400ที่สิงคโป
SMU Dato Kho Hui Meng International Scholarship in Singapore, 2020 ทุนเรียนระดับปริญญาตรี(ไม่จำกัดสาขา)สำหรับผู้สมัครที่มีความเป็นเลิศจากนานาชาติที่ Singapore Management Universityประจำปีการศึกษา 2020-2021 ทุนสามารถต่อเนื่องได้ตลอดหลักสูตร 4 ปี พร้อมออฟชั่นทำงานในบริษัทที่นี่ 3 ปี
          Singapore Management University เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรระดับโลกที่สนับสนุนผู้ประกอบการทางสังคมชั้นนำทั่วโลก สถาบันอุดมศึกษาแห่งนี้เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอกในหลากหลายสาขาวิชา
            คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นผู้มีสัญชาตินานาชาติ ที่ลงทะเบียนเรียนปริญญาตรีที่SMUในสาขาต่าง ๆ ที่เปิดสอน
-มีผลการศึกษาที่ผ่านมายอดเยี่ยม มีความเป็นผู้นำ มีทักษะด้านสังคมรวมถึงเคยเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่าง ๆ ทางด้านการบริการชุมชน และกีฬา
-สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
           ผู้สนใจขอทุน ต้องสมัครเข้าเรียนที่ undergraduate degree coursework ซึ่งในเรื่องคุณสมบัติต่าง ๆ สามารถดูได้ทาง entry requirementsส่วนหลักฐานในการประกอบใบสมัคร ประกอบไปด้วย letters of recommendation and a personal statementตลอดจนหลักฐานความสามารถในการเขียนและพูดภาษาอังกฤษ
           โดยหลังจากคุณสมบัติผ่านและได้รับการรับเข้าศึกษาแล้ว จะได้รับการพิจารณาเรื่องทุนโดยอัตโนมัติ ผู้สมัครต้องดำเนินการสมัคร ภายใน 19 มีนาคม 2020
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES