ลบ แก้ไข

อินเดียให้ทุน10ชาติอาเซียน

 
อินเดียให้ทุน10ชาติอาเซี
เพื่อฉลองครบรอบ 25 ปี ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศอินเดียและอาเซียน อินเดียเสนอให้ 1,000 ทุนแก่ผู้สมัครอาเซียน Association of South-East Asian Nations (ASEAN) studentsเป็นทุนเต็มจำนวนระดับปริญญาเอก เพื่อไปศึกษาวิจัยที่สถาบันเทคโนโลยีต่าง ๆ ของอินเดีย
           Government of India Fully-Funded PhD Fellowships for ASEAN Students at IITs in India
เป็นทุนไม่จำกัดสาขาวิชาที่ให้สิทธิแก่ผู้สมัครจากชาติอาเซียน ประกอบไปด้วย Indonesia, Singapore, Philippines, Malaysia, Brunei, Thailand, Cambodia, Lao PDR, Myanmar และ Vietnam
           ทุนครอบคลุมค่าศึกษาวิจัยและค่าครองชีพ ตลอดโปรแกรม 5 ปี โดย โดยผู้ได้รับการพิจารณาจะไปศึกษาวิจัยที่ India’s foremost technical education centres (IITs) ซึ่งประกอบไปด้วย
 1. IIT Bhilai
 2. IIT Bhubaneswar
 3. IIT Bombay
 4. IIT Delhi
 5. IIT (ISM) Dhanbad
 6. IIT Dharwad
 7. IIT Gandhinagar
 8. IIT Goa
 9. IIT Guwahati
 10. IIT Hyderabad
 11. IIT Indore
 12. IIT Jammu
 13. IIT Jodhpur
 14. IIT Kanpur
 15. IIT Kharagpur
 16. IIT Madras
 17. IIT Mandi
 18. IIT Palakkad
 19. IIT Patna
 20. IIT Roorkee
 21. IIT Ropar
 22. IIT Tirupati
 23. IIT (BHU) Varanasi
           เดทไลน์สมัคร 31 ตุลาคม 2019
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES