ลบ แก้ไข

Harvard Kennedyให้ทุนป.โท

 
Harvard Kennedyให้ทุนป.โ
Harvard Kennedy Schoolเชิญผู้สมัครจากต่างชาติที่สมัครเรียนในปีแรกของการศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท(ไม่จำกัดสาขา)ของมหาวิทยาลัย สมัครชิงทุนการศึกษา Bacon Environmental Fellowships ทุนครอบคลุมค่าเรียนเต็มจำนวน ค่าครองชีพ($10,000) ค่ารักษาพยาบาล นานถึ