ลบ แก้ไข

Harvard Kennedyให้ทุนป.โท

 
Harvard Kennedyให้ทุนป.โ
Harvard Kennedy Schoolเชิญผู้สมัครจากต่างชาติที่สมัครเรียนในปีแรกของการศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท(ไม่จำกัดสาขา)ของมหาวิทยาลัย สมัครชิงทุนการศึกษา Bacon Environmental Fellowships ทุนครอบคลุมค่าเรียนเต็มจำนวน ค่าครองชีพ($10,000) ค่ารักษาพยาบาล นานถึงสองปีขึ้นอยู่กับความยาวของหลักสูตรเดทไลน์ส่งใบสมัครDecember 3,2019
            ศูนย์ความเป็นผู้นำสาธารณะที่ Harvard Kennedy School ทุ่มเทเพื่อความเป็นเลิศด้านการเป็นผู้นำทางการศึกษาและการให้ทุนการศึกษา ด้วยการสอนและการวิจัย มหาวิทยาลัยกำลังเตรียมผู้นำรุ่นใหม่ให้พร้อมกับข้อมูลเชิงลึกและทักษะการปฏิบัติที่จำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาที่เร่งด่วนที่สุดในโลก
           ผู้สมัครที่มีภาษาอังกฤษไม่ได้เป็นภาษาแรก จำเป็นต้องมีหลักฐานแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนด
Application Procedure:
How to Apply: Step 1: Apply to Harvard Kennedy School: Application deadline is Monday, December 3, 2019, at 5:00 p.m. EST.
Step 2: Apply for the Fellowship: Application deadline is early February, 2020.
To apply for the Bacon Fellowship please visit the Student Financial Services web site.
Applicants must submit:
  1. A biographical profile, not to exceed 150 words. (This profile should be short, concise and in the third person.)  Please include the following highlights: an introductory sentence including your name; the degree you are pursuing at Harvard Kennedy School in addition to any joint degree at Harvard or concurrent degree program at another graduate or professional institution; where you are from and where you currently reside; an overview and highlights of your relevant work/professional experience; significant leadership achievements including awards or certifications; and educational credentials with the degrees earned and institutions attended.
  2. A document containing written responses to two essay prompts focused on your passion and experience for preserving and enhancing our shared environment. The purpose of this fellowship is to provide financial support and leadership development experiences for people who are committed to careers in environmental public policy. Many people are interested in environmental issues, but this fellowship is limited to those who are committed to serving as environmental leaders in government, NGO or business. Please state your commitment in 200 words or less.
 
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES