ลบ แก้ไข

ประกวดโลโก้เอกลักษณ์อาเซียน

 
ประกวดโลโก้เอกลักษณ์อาเซ
2020ได้รับการกำหนดให้เป็นปีแห่งอัตลักษณ์ของอาเซียนเพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและแบ่งปันอัตลักษณ์ร่วมกันระหว่างประชาชนของอาเซียน สำนักเลขาธิการอาเซียนด้วยความช่วยเหลือของความร่วมมืออาเซียน-เยอรมัน ดำเนินการโดย Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH ได้เปิดตัวการแข่งขัน 2020 Year of ASEAN Identity Logo สำหรับเยาวชนอาเซียนเพื่อจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ของคนหนุ่มสาวในการตีความเอกลักษณ์ของอาเซียน
            ขอเชิญเยาวชนอาเซียนที่มีความคิดสร้างสรรค์ทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตลักษณ์อาเซียนผ่านการประกวดออกแบบโลโก้เอกลักษณ์อาเซียน”หรือ“ASEAN Identity Logo Design Competition” ผู้แสดงให้เห็นถึงความสามารถและผ่านการตัดสินของคณะกรรมการ จะได้เงินรางวัลมากถึง 2,000ยูโรและโอกาสที่จะได้เดินทางไปบอกเล่าเกี่ยวกับผลงานที่ชนะของตนในพิธีเปิดตัวโลโก้ที่กรุงจาการ์ตาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ 2020 Year of ASEAN Identity.
             ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขัน ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2019 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ทาง http://bit.ly/asean2020
 TOP RELATED


NEW STORIES