ลบ แก้ไข

ทุนทุกระดับที่ม.ดังไต้หวัน

 
ทุนทุกระดับที่ม.ดังไต้หว
National Chiao Tung University มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของไต้หวันประกาศรับสมัครผู้เรียนต่างชาติชิงทุนเรียนปริญญาตรี โท และเอก ในสาขาที่มีการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย โดยมีทั้งทุนเต็มจำนวนและบางส่วน เปิดรับถึง 31 ธันวาคม 2019
       NCTU หรือ National Chiao Tung University ตั้งอยู่ที่ Hsinchu, Taiwan โดยทั่วไปได้รับการยกย่องว่าเป็น 1 ในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไต้หวัน อีกทั้งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีเทคโนโลยีชั้นนำทำให้ที่นี่มีอาจารย์วุฒิPhD จากมหาวิทยาลัยชั้นยอดของโลกมาสอนหลายคน  เช่นจากCambridge, Harvard, Stanford, 
Berkeley, MIT, Universities of London, Paris, และ Tokyo
         National Chiao Tung University International Student Scholarship in Taiwan, 2019เป็นทุนโปรแกรมอินเตอร์ ที่ต้องการผู้เรียนที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษในระดับดีตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดโดยผู้ผ่านการพิจารณาได้ทุน จะได้รับผลประโยชน์ที่ขึ้นอยู่กับผลงานทางวิชาการของแต่ละคน โดยสามารถแบ่งได้ดังนี้
(1) Bachelor Class: Up to NT $ 12,000 (approximately US $ 400) a month and / or tuition and relief deductions (full or partial)
(2) Master’s Program: up to NT $ 16,000 (about US $ 533) per month and/or tuition and fee relief (in full or in part)
(3) Doctoral Program: Up to NT $ 24,000 (approximately US $ 800) per month and / or tuition and relief deduction (in full or in part)
          คุณสมบัติสำคัญของผู้สมัคร
-เป็นผู้สมัครจากต่างชาติ สมัครเรียนระดับปริญญาตรี โท และเอก ในสาขาที่มีการเปิดสอนที่NCTU
-มีผลการศึกษา หรือผลงานวิจัยที่โดดเด่น
-ไม่ได้รับทุนอื่นใดของรัฐบาลไต้หวันในเวลาเดียวกัน
           ผู้สนใจต้องดำเนินการสมัครเรียนกับมหาวิทยาลัยเป็นลำดับแรกที่ admission application form, ในขณะเดียวกันก็ต้องทำเครื่องหมายที่“NCTU Scholarship”เพื่อให้ได้รับการพิจารณาเรื่องทุนด้วย โดยหลักฐานประกอบในการสมัคร คือ transcripts, two letters of recommendation, proof of nationality, confidential financial statement, proof of English ability, proof of Chinese proficiency, proof of work experience, and GMAT/GRE scores.
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES