ลบ แก้ไข

ทุนบัณฑิตศึกษาที่ไอร์แลนด์2020

 
ทุนบัณฑิตศึกษาที่ไอร์แลน
รัฐบาลสาธารณรัฐไอร์แลนด์ประกาศให้ทุน Government of Ireland Postgraduate programmeประจำปีการศึกษา 2020 สำหรับนักศึกษาจากต่างชาติที่ต้องการมาศึกษาวิจัยในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก(ไม่จำกัดสาขา)ที่สถาบันอุดมศึกษาที่นี่ โดยทุนมีมูลค่าปีละประมาณ €24,000รวมเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ โดยผู้สนใจต้องดำเนินการสมัคร ภายในเดทไลน์ 24 ตุลาคม 2019
             จุดประสงค์ของIrish Research Council Government of Ireland Postgraduate Scholarshipรัฐบาลไอร์แลนด์ต้องการสนับสนุนผู้ทำการวิจัยระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำเนินการวิจัยแบบเต็มเวลาในสาขาใด ๆ ที่สถาบันอุดมศึกษาในไอร์แลนด์ภายใต้ชุมชนการวิจัยที่มีชีวิตชีวาและสร้างสรรค์ในประเทศนี้ โดยIrish Research Council เป็นหน่วยงานของDepartment of Education and Skills ดำเนินงานภายใต้การอุปถัมภ์ของหน่วยงานHigher Education Authority
             คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นผู้สมัครจากนานาชาติที่มีความสามารถทั้งทางวิชาการและภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น ๆ ตามที่กำหนด โดยผู้ที่จะไม่ได้รับการพิจารณาให้ทุน จะมีในกรณีต่อไปนี้
-ส่งใบสมัครมากกว่าหนึ่งครั้งหรือไม่ได้ส่งผ่านระบบออนไลน์ภายในกำหนดเวลา
-ใบสมัครไม่สมบูรณ์หรือหรือมีเนื้อหาเกินกว่ากำหนดรวมทั้งรูปแบบที่ไม่ตรงตามที่กำหนด มีการคัดลอกกัน หรือมีการให้ข้อมูลเท็จ
-ข้อเสนอโครงการวิจัยซ้ำซ้อนกับที่เคยได้รับทุนเต็มจำนวนไปแล้ว
 
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES