ลบ แก้ไข

250ทุนระดับPhDในฮ่องกง

 
250ทุนระดับPhDในฮ่องกง
Research Grants Council (RGC) of Hong Kong ให้ทุนศึกษาวิจัยระดับปริญญาเอกในสถาบันวิจัยระดับเวิร์ดคลาสในฮ่องกง จำนวนกว่า 250 ทุน ในห้วงเวลา 3 ปี(2020/2021 academic year)เดทไลน์ในการสมัครเรียนขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย ส่วนสมัครขอทุน 2 ธันวาคม 2019
         โครงการทุนนี้ก่อตั้งในปีค.ศ.1991 มีชื่อโครงการว่า Hong Kong PhD Fellowship Scheme (HKPFS)มีวัตถุประสงค์เพื่อดึงดูดนักเรียนระดับสุดยอดจากทั่วโลก เพื่อมาทำวิจัยPhDในสถาบันต่าง ๆ 8 แห่ง ซึ่งประกอบไปด้วย City University of Hong Kong; Hong Kong Baptist University; Lingnan University; The ChineseUniversity of Hong Kong; The Hong Kong Institute of Education; The Hong Kong Polytechnic University; The Hong Kong University of Science and Technology; The University of Hong Kong.
         ทุนHong Kong PhD Fellowship Scheme for International Students, 2020-2021 มีผลประโยชน์ที่ผู้ได้ทุนจะได้รับ เป็นเงินทุน ปีละ HK$301,200 (approximately US$38,600) นอกจากนี้จะมีเงินช่วยเหลือในด้านการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัย และการประชุมอีก HK$12,600 (approximately US$1,600) ต่อปี เป็นเวลา 3 ปี
           คุณสมบัติสำคัญของผู้สมัคร
          -ต้องแสดงให้เห็นถึงคุณภาพทางวิชาการที่โดดเด่น ความสามารถในการทำงานวิจัย ความเป็นผู้นำ ตลอดจนมีศักยภาพในเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษ
          -โดยหากมาจากมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการเรียนการสอน ก็ต้องมีการแสดงหลักฐานคะแนน TOEFL หรือ IELTS ประกอบในใบสมัครตามที่แต่ละมหาวิทยาลัยที่ตนสมัครเรียนกำหนดเกณฑ์ไว้
       ผู้สนใจต้องเริ่มจากสมัครเข้าศึกษาวิจัยแบบonline Hong Kong PhD Scheme Electronic System (HKPFSES)  ภายในเดทไลน์ 2 ธันวาคม 2019(เดทไลน์สมัครเรียนขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย)
 
Apply Now
 
 TOP RELATED


NEW STORIES