ลบ แก้ไข

ทุนพื่อนักวิจัยรุ่นใหม่เยอรมนี

 
ทุนพื่อนักวิจัยรุ่นใหม่เ
มูลนิธิโฟล์คสวาเก้นเสนอทุนการศึกษาสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่จากนานาชาติในทุกสาขาวิชา ต้องเป็นผู้จบปริญญาเอกมาไม่เกิน 5 ปี โดยในแต่ละปีจะมีนักวิจัยได้รับทุน ระหว่าง 10-15ทุน เปิดรับใบสมัครไปถึง 10 ตุลาคม 2019
             Freigeist Fellowships for International Students in Germany, 2019ถือเป็นทุนที่เปิดโอกาสสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีคุณวุฒิโดดเด่น มีความคิดสร้างสรรค์และแนวคิดอิสระ ในการเดินทางมาทำการศึกษาวิจัยที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยในประเทศเยอรมนี โดยผู้สมัครต้องมีวุฒิปริญญาเอกที่ได้รับมาไม่เกิน 5 ปี
            ผลประโยชน์ที่จะได้รับ'Freigeist' มีเจตนาเปิดกว้างสำหรับทุกสาขาวิชาและหัวข้อวิจัยต่าง ๆโดยระยะเวลาทุนคือ 5 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสาขาการวิจัยและประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งโครงการนี้มีมูลค่ารวมถึง 1,000,000ยูโร
           คุณสมบัติของผู้ถือทุน
-เป็นนักวิจัยในระยะเริ่มแรกที่มาจากทุกสัญชาติ
-ต้องได้รับปริญญาเอกไม่นานกว่าห้าปีก่อน
-ทุนต้องถูกใช้ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยพิเศษในเยอรมนี
-ผู้สมัครต้องเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางวิชาการของตนและย้ายไปอยู่ในตำแหน่งใหม่ - อย่างน้อยที่สุดเมื่อเริ่มต้น Fellowship การกลับสู่บริบทการทำงานของปริญญาเอกจะได้รับการยอมรับภายใต้สถานการณ์พิเศษเท่านั้น
-งานวิจัยที่ทำเสร็จก่อนหน้านี้ในต่างประเทศ ต้องเข้ากับโครงการวิจัยที่เสนอไว้ล่าสุด
-ผู้สมัครจากต่างชาติต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดภาษาอังกฤษ / ภาษาอื่น ๆ เพื่อที่จะใช้ระหว่างศึกษาวิจัยที่นี่ได้
 
Online Application
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES