ลบ แก้ไข

ทุนป.โทที่ม.อินเตอร์ในมาเลย์

 
ทุนป.โทที่ม.อินเตอร์ในมา
University of Nottingham, Malaysia Campusกำลังให้ทุนแก่ผู้สมัครจากชาติกำลังพัฒนา เพื่อไปเรียนปริญญาโท ในหลากหลายสาขาที่เกี่ยวกับ Science, Technology และ Educationที่ประเทศมาเลเซียในการรับเข้าศึกษา ประจำปี 2019-2020 ทุนมีจำนวน 10 ทุนครอบคลุมค่าเรียนเต็มจำนวน
            Developing Solutions Scholarships Fund เป็นโครงการทุนที่มุ่งดึงดูดผู้เรียนที่มีศักยภาพ ในการสร้างความแตกต่างที่แท้จริงในการพัฒนาและสร้างความก้าวหน้าในประเทศบ้านเกิดของตน โดยผู้ได้ทุนจะได้เดินทางมาศึกษา Taught Masters programmes ในสาขา science, technology and education ที่ University of Nottingham Malaysia Campusมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ที่ Semenyih, Selangor ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Greater Kuala Lumpur, Malaysia
           คอร์สต่าง ๆ ที่เปิดรับสมัครทุนนี้ ประกอบไปด้วย Chemical Engineering, Civil Engineering, Mechanical Engineering, Electronic Communication & Computer Engineering, Crop Biotechnology, Environmental Monitoring & Management, Educational Leadership & Management, Special Needs, TESOL and International Development Management
         คุณสมบัติของผู้สมัคร
-มาจากชาติกำลังพัฒนา(Afghanistan, Gambia, Mozambique, Bangladesh, The Guinea, Myanmar, Benin, Guinea-Bissau, Nepal, Burkina Faso, Haiti, Niger, Burundi, Kenya, Rwanda, Cambodia, Korea, Dem Rep., Sierra Leone, Central African Republic, Kyrgyz Republic, Somalia, Liberia, Tajikistan, Comoros, Madagascar, Tanzania, Malawi, Togo, Congo, Dem. Rep, Eritrea, Mali, Uganda, Ethiopia, Mauritania, Zimbabwe, Albania, Indonesia, Samoa, Armenia, India, São Tomé and Principe, Belize, Iraq, Senegal, Bhutan, Kiribati, Solomon Islands, Bolivia, Kosovo, South Sudan, Cameroon, Lao PDR, Sri Lanka, Cape Verde, Lesotho, Sudan, Congo, Rep., Marshall Islands, Swaziland, Côte d’Ivoire, Micronesia, Fed. Sts., Syrian Arab Republic, Djibouti, Moldova, Timor-Leste, Egypt, Arab Rep., Mongolia, Tonga, El Salvador, Morocco, Ukraine, Fiji, Nicaragua, Uzbekistan, Georgia, Nigeria, Vanuatu, Ghana, Pakistan, Vietnam, Guatemala, Papua New Guinea, West Bank and Gaza, Guyana, Paraguay, Yemen, Rep., Honduras, Philippines, Zambia, Angola, Ecuador, Palau, Algeria, Gabon, Panama, American Samoa, Grenada, Peru, Antigua and Barbuda, Iran, Islamic Rep., Romania, Argentina, Jamaica, Russian Federation, Azerbaijan, Jordan, Serbia, Belarus, Kazakhstan, Seychelles, Bosnia and Herzegovina, Latvia, South Africa, Botswana, Lebanon, St. Lucia, Brazil, Libya, St. Vincent and the Grenadines, Bulgaria, Lithuania, Suriname, Chile, Macedonia, FYR, Thailand, China, Malaysia, Tunisia, Colombia, Maldives, Turkey, Costa Rica, Mauritius, Turkmenistan, Cuba, Mexico, Tuvalu, Dominica, Montenegro and Uruguay) and third world countries (Timor-Leste, Malawi, Somalia, Democratic Republic of the Congo, Tanzania, Yemen, Burundi, Afghanistan, Guinea-Bissau, Ethiopia, Niger, Liberia, Sierra Leone, Madagascar, Zambia and Eritrea)
-ได้รับตอบรับเข้าศึกษาแบบไม่มีเงื่อนไข และยินดีจ่าย USD1000สำหรับโปรแกรมปริญญาโทเต็มเวลาที่ University of Nottingham Malaysia Campus
-มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี หลังจบปริญญาตรี(ผู้จบใหม่จะไม่ได้รับการพิจารณา)
-มีความสามารถในการสนับสนุนค่าครองชีพของตนตลอดโปรแกรมการศึกษา
-มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆ ที่หลักสูตรกำหนด ได้ดีพอสำหรับการศึกษาโปรแกรมนี้
         ผู้สนใจดำเนินการสมัครapplication form.และส่งหลักฐานทางอีเมล์ ภายในเดทไลน์ 18 ตุลาคม 2019
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES