ลบ แก้ไข

IMDให้ทุนเรียนMBAที่สวิส

 
IMDให้ทุนเรียนMBAที่สวิส
วิทยาลัยธุรกิจชื่อดังของสวิตเซอร์แลนด์ IMD หรือ International Institute for Management Developmentประกาศให้ทุนประจำปี คือทุนMBAสำหรับนักศึกษาจากนานาชาติเพื่อไปศึกษาต่อในสวิตเซอร์แลนด์ โดยทุนมีมูลค่ารวม CHF500’000เดทไลน์การสมัคร 1 ตุลาคม 2019
             ทุนIMD Merit and Need-based MBA Scholarships in Switzerland, 2019จะให้สำหรับผู้สมัครที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำสูง ทั้งในส่วนบุคคล เป็นทีม หรือจากองค์กรต่าง ๆ โดยจะพิจารณาจากการแข่งขันเขียนเรียงความ และอื่น ๆ  นอกจากนี้ต้องเป็นผู้สมัครเรียน IMD MBA programกับทางวิทยาลัยแล้ว
          แต่ละปีทุนมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น CHF500’000. โดยมูลค่าสูงสุดสำหรับผู้ได้ทุนต่อคน คือ CHF 65,000.โดยทุนมีหลายแบบ และมีคุณสมบัติที่รับสมัครดังนี้
          MBA Class funding for Emerging Markets-For citizens of developing countries, Staton Scholarship-For applicants from South America (with the exception of Brazil), IMD MBA Alumni Scholarships-Asia, Africa/Middle East, Latin America, Eastern Europe and Western Europe/North America/Oceania, Nestlé funding for Women-Preference is given to women from developing countries, Jim Ellert Scholarship-Preference is given to citizens from Africa, Central, and Eastern Europe and the South-Eastern Asian Peninsula
        คุณสมบัติสำหรับการสมัครเรียน
-จบปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันที่ได้รับการรับรอง
-อายุ ระหว่าง 25-35ปี
-คะแนนGMAT ระหว่าง 620-750)
-ประสบการณ์การทำงานเต็มเวลา อย่างน้อย 3ปี
-สามารถเขียนและพูดภาษาอังกฤษได้ดี
-นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ สามารถใช้ภาษาอื่นได้อีกอย่างน้อย 1 ภาษา
 
          ผู้สนใจต้องเข้าไปกรอกแบบฟอร์มการสมัครได้ครบถ้วนApplication Form. รวมถึงแบบฟอร์มการขอเงินทุนโปรแกรมMBA(ยกเว้นFuture Leaders applications)จากนั้นส่งไปที่mbafinance-at-imd.org           
           Supporting Documents: All essays should reflect your personal point of view expressed in your own words if necessary supported by proper citation, IMD MBA Scholarship template to write your essays.
            เดทไลน์ในการสมัคร October 1, 2019
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES