ลบ แก้ไข

ทุนA$21,000ป.โทที่Swinburne

 
ทุนA$21,000ป.โทที่Swinbu
Swinburne University of Technology ประเทศออสเตรเลียประกาศให้ทุนSwinburne International Excellence PostgraduateScholarship ประจำปี 2019 เพื่อสานฝันให้นักเรียนต่างชาติได้มาศึกษาที่ออสเตรเลีย ทุนเป็นส่วนลดค่าเรียนปีละ 10% – 25%รวม 2 ปีสูงสุด A$21,000
            Swinburne University of Technology สถาปนาขึ้นในปีค.ศ.1908 ถือเป็น 1 ในมหาวิทยาลัยระดับท็อปในด้านคณะเกี่ยวกับศิลปะและการออกแบบ อีกทั้งเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลซึ่งเปิดสอนหลักสูตรที่หลากหลายสำหรับการขยายโอกาสในการทำงานและก้าวไปสู่ระดับการศึกษาที่ล้ำหน้า
           คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นผู้สมัครจากนานาชาติ นอกเหนือจากออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์
-สมัครเรียนระดับปริญญาโท หรือ Master’s degree by coursework ในสาขาต่าง ๆ ที่เปิดสอนที่มหาวิทยาลัย
-ไม่เป็นผู้ได้รับทุนอื่น ๆ ในเวลาเดียวกัน หรือได้รับเงื่อนไขการลดค่าเรียน รวมถึงไม่เป็นผู้ได้รับการโอนเครดิตในการเรียน
          ทุนเป็นส่วนลดค่าเรียนปีละ 10% – 25%รวม 2 ปีสูงสุด A$21,000 แต่มีข้อยกเว้นสำหรับโปรแกรม
Master of Information Technology (Professional Computing) หรือ Master of Science (Network Systems)
ที่จะมีมูลค่าแน่นอนอยู่ที่ $2500 ตลอดโปรแกรม
           ผู้สนใจต้องดำเนินการสมัครเข้าศึกษาที่ postgraduate degree จากนั้นหากผ่านการรับเข้าศึกษแล้ว
จะได้รับอีเมล์แจ้งการตอบรับ รวมทั้งแจ้งผลการรับทุนในเวลาเดียวกัน
             เดทไลน์ในการรับสมัครมี 2 ช่วงคือ October 1, 2019 และ December 15, 2019
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES