ลบ แก้ไข

ทุนปริญญาโทที่เมลเบิร์น

 
ทุนปริญญาโทที่เมลเบิร์น
University of Melbourneประเทศออสเตรเลียแจ้งกำลังเปิดให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้สมัครนานาชาติ โดยให้เป็นทุน มูลค่าหมื่นเหรียญแก่ผู้สมัครเรียนระดับGraduate courseworkในสาขา Environment and Natural resources; Sciences and mathematics
            University of Melbourne เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ มีอายุมากกว่า 160 ปี โดยก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1853 ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของออสเตรเลีย และอันดับ 33 ของโลก จากการจัดอันดับโดย Times Higher Education World University Rankings 2015-2016ถือเป็นมหาวิทยาลัยที่คงความมีคุณภาพและความมีชื่อเสียงมาเป็นเวลานาน และได้รับการยอมรับไปทั่วโลกในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย มีนักศึกษาจาก 150 ประเทศทั่วโลกและนักเรียนท้องถิ่นรวมกว่า 50,000 คนในแต่ละปี
          Science Graduate International Scholarship เป็นทุนที่ให้กับผู้สมัครจากทั่วโลก ที่มีผลการศึกษายอดเยี่ยม ยกเว้นออสเตรเลียนิวซีแลนด์ และผู้มีที่อยู่ถาวรในประเทศออสเตรเลีย
          สำหรับโปรแกรม Graduate coursework degreesประกอบไปด้วย..,
-Master of Biotechnology
-Master of Computational Biology
-Master of Environmental Science
-Master of Ecosystem Management and Conservation
-Master of Geography
-Master of Geoscience
-Master of Urban Horticulture
-Master of Science (Biosciences)
-Master of Science (Chemistry)
-Master of Science (Earth Sciences)
-Master of Science (Ecosystem Science)
-Master of Science (Mathematics and Statistics)
-Master of Science (Physics)
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
-สมัครเรียนเต็มเวลาในหลักสูตรระดับปริญญาโทที่กำหนด
-ไม่พิจารณาการนำส่วนลดค่าเรียนอื่น ๆ มารวมกับมูลค่าของทุนนี้แล้วมีมูลค่ารวมมากกว่า 100 เปอร์เซ็นต์ของค่าเล่าเรียน
-เพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาผู้สมัครจะต้องได้รับคะแนนรับเข้าศึกษาอย่างน้อย 80% (เทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น)สำหรับโปรแกรมที่มีสิทธิ์ทั้งหมด ยกเว้น Master of Science (Mathematics and Statistics)ที่ต้องมีอย่างน้อย 85% (เทียบเท่ามหาวิทยาลัยเมลเบิร์น)
          อนึ่ง ทุนนี้เปิดรับแล้ว(ไม่กำหนดเดทไลน์)
 
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES