ลบ แก้ไข

USQให้ทุนปริญญาโท

 
USQให้ทุนปริญญาโท
University of Southern Queensland ประเทศออสเตรเลียประกาศให้ทุนกับผู้สมัครเรียนจากต่างชาติ ในการเรียนปริญญาโท หลักสูตร Master of Professional Accounting, Master of Information Systems, and Master of Business Administration degreeเป็นทุนช่วยลดค่าเรียนลง 20%
        ทุนนี้สำหรับผู้ที่เริ่มต้นเรียนที่มหาวิทยาลัยUSQในฐานะนักเรียนต่างชาติ (ผู้เรียนใหม่) ที่ได้รับตอบรับเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโทในออสเตรเลีย
          มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นควีนส์แลนด์ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1967 ในนาม Darling Downs campus of the QITจัดเป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลางระดับภูมิภาคที่เปิดสอนหลักสูตรในสาขานิติศาสตร์, สุขภาพ, วิศวกรรม, วิทยาศาสตร์และสาขาอื่น ๆ
         คุณสมบัติของผู้สมัคร
-มีสถานะเป็นนักเรียนต่างชาติ
-สมัครเรียนโปรแกรม Master of Professional Accounting, Master of Information Systems, and Master of Business Administration
-ไม่เคยได้ทุนอื่น ๆ ของUSQมาก่อน และได้รับตอบรับเพื่อเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 และ 3 ประจำปี 2019
          ผู้สนใจดำเนินการสมัคร online application systemภายในเดทไลน์ที่กำหนด คือ November 15, 2019, for semester 2 and 3 2019, and February 24, 2020, for new semester 1
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES