ลบ แก้ไข

ทุนปริญญาตรีที่ซิดนี่ย์

 
ทุนปริญญาตรีที่ซิดนี่ย์
University of Sydney เชิญสมัครชิงทุน 2019 Sydney Scholars Awardsโดยรับผู้สมัครต่างชาติ ชาวออสเตรเลียน และนิวซีแลนด์ เพื่อเรียนหลักสูตร Undergraduate degree และ combined degreesไม่จำกัดสาขา ทุนมีมูลค่าระหว่าง $6000 ถึง $10,000เดทไลน์ในการสมัคร 30 กันยายน 2019
           University of Sydneyมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐซึ่งตั้งอยู่ในเมืองซิดนี่ย์ ของออสเตรเลีย สถาปนาขึ้นในปีค.ศ.1850 ได้รับการยกย่องว่าเป็น 1 ในมหาวิทยาลัยที่ทรงเกียรติมากที่สุดของประเทศ มหาวิทยาลัยมีการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี โท เอก โดยปัจจุบันมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี 33,505 คน และระดับสูงกว่าปริญญาตรี ประมาณ 19,284 คน
          สรุปคุณสมบัติของผู้สมัคร
-มีสถานะเป็นนักเรียนจากต่างชาติ รวมทั้งในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
-มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด(ATAR requirement of 95 and above. Pupils applying to the Sydney Conservatorium of Music and Sydney College of Arts require an ATAR of 90 or above)
-หากมีวุฒิจบ International Baccalaureate หรือเทียบเท่า HSC และกำลังจะสมัครเรียนที่นี่ ก็จะได้รับการพิจารณาเช่นกัน
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES