ลบ แก้ไข

ทุนป.โทการเงินที่มอสโกว์

 
ทุนป.โทการเงินที่มอสโกว์
HSE University in Strategic Corporate Financeเป็นทุนปริญญาโทด้าน Strategic Corporate Finance ที่ National Research Universityในกรุงมอสโกว์ ประเทศรัสเซีย เปิดรับนักศึกษาที่จบปริญญาตรีจากต่างชาติ  ทุนครอบคลุมค่าเรียนเต็มจำนวนและบางส่วนตลอดโปรแกรม 2 ปี
          National Research University Higher School of Economicsเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำและใหญ่ที่สุดในรัสเซีย มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญด้าน economics, social sciences, mathematics, computer science, media communications and design.
          Faculty of Economic Sciences of the Higher School of Economics ของ National Research Universityกำลังรับผู้จบปริญญาตรีเพื่อเข้าศึกษาโปรแกรมปริญญาโท 2 ปี ในสาขา “Strategic Corporate Finance” (SCF)ประจำปี 2019 ซึ่งเป็นหลักสูตรสอนเป็นภาษาอังกฤษที่เหมาะสำหรับผู้ต้องการความเข้าใจในเรื่องการเงินแบบลงลึก พร้อม ๆ กับแนวคิดแบบมืออาชีพที่จำเป็นสำหรับนักการเงินสมัยใหม่
         โปรแกรมมุ่งเน้นไปที่การศึกษาทฤษฎีและการปฏิบัติร่วมสมัยที่เป็นสากล และเกี่ยวข้องกับเรื่องทางการเงินขององค์กร บริษัทต่าง ๆ  ในขณะเดียวกันโปรแกรม SCF ให้ความรู้พื้นฐานในทุกแง่มุมของเรื่องเศรษฐกิจการเงิน ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าผู้สำเร็จการศึกษาออกไปจะมีตัวเลือกทางอาชีพที่กว้างขวาง      
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นนักศึกษาจากต่างชาติ
-มีวุฒิปริญญาตรี
-มีทักษะภาษาอังกฤษสูงเพียงพอ สามารถอ่านวารสารนานาชาติ ตำราภาษาอังกฤษ ตลอดจนเรียนในโปรแกรมที่สอนด้วยภาษาอังกฤษ โดยต้องแสดงหลักฐานความสามารถทางด้านนี้(TOEFL ibT – 60, pbT – 500; IELTS – 5)
-มีความรู้จากการศึกษาระดับปริญญาตรี เกี่ยวกับ Macro- and Microeconomics
-มีผลคะแนนเกี่ยวกับ GMAT or GRE
         ผู้สนใจสมัครขอทุนแบบออนไลน์ ภายใน 20 สิงหาคม 2019
 
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES