ลบ แก้ไข

ทุนวิจัยป.โท-เอกที่RMITปี2020

 
ทุนวิจัยป.โท-เอกที่RMITป
RMIT University ประเทศออสเตรเลียกำลังเปิดรับนักศึกษาต่างชาติรวมทั้งออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ สมัครชิงทุน Research Stipend Scholarships for International in Australia, 2020ระดับปริญญาโทและเอก โดยพิจารณาจากความเยี่ยมยอดทางวิชาการ ประสบการณ์และผลงานตีพิมพ์
        มหาวิทยาลัย RMIT ตั้งอยู่ที่เมือง เมลเบิร์น เมืองใหญ่เป็นอันดับสองและเป็นเมืองหลวงรัฐวิกตอเรีย ของประเทศออสเตรเลีย เมืองเมลเบิร์นขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรม เมืองท่องเที่ยวชื่อดังที่รู้จักทั่วโลก ทั้งยังมีความสะดวกสบายด้านการคมนาคมที่เดินทางสะดวก มีสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงตั้งอยู่ในเมืองหลายแห่ง สำหรับมหาวิทยาลัย RMIT University ได้ก่อตั้งเมื่อปี 1887 มีอายุนานกว่า 120 ปี  RMIT เป็นมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงของประเทศออสเตรเลีย มีมาตรฐานการเรียนการสอนและมีงานวิจัยที่โด่งดัง
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
-มีสถานะเป็น Australian, New Zealand citizens and international students
-สมัครเข้าศึกษาโปรแกรม PhD หรือ Master by Research degree ที่มหาวิทยาลัย
-มีผลงานทางวิชาการ ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง และผลงานตีพิมพ์ที่ได้รับการยอมรับ ตลอดจนผลงานการวิจัยอื่น ๆ
-ไม่เคยจบการศึกษา(หรือได้ทุน)วิจัยในระดับเดียวกับทุนคือปริญญาโทหรือปริญญาเอกมาก่อน
         ผู้ได้ทุนจะได้รับผลประโยชน์ต่าง ๆ หลายอย่าง รวมทั้งเงินช่วยเหลือปีละ $31,000
        ผู้สนใจสามารถสมัครภายในเดทไลน์ 30 กันยายน 2019 โดยต้องสมัครเข้าศึกษาก่อน a PhD or Masters by Research ดำเนินการสมัครแบบออนไลน์ พร้อมแนบเอกสารสำคัญต่าง ๆ รวมถึงหลักฐานเกี่ยวกับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ English language requirements 
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES