ลบ แก้ไข

ออสเตรเลียขยายเวลาแข่งเรียงความ

 
ออสเตรเลียขยายเวลาแข่งเร
Australian Department of Foreign Affairs and Trade เชิญนักศึกษาที่กำลังเรียนระดับมหาวิทยาลัยร่วมประกวดเรียงความ DFAT iSAY competitionในหัวข้อเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้า ระหว่างออสเตรเลีย-อาเซียน ความยาว 1500 คำ เปิดรับผลงานถึง 12 กรกฎาคม 2019(แทนกำหนดเดิม28 มิถุนายน)
         รายการนี้เปิดรับนักศึกษาของชาติที่เป็นสมาชิกของสมาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน โดยการแข่งขันเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในหลาย ๆ ด้านที่การค้าเป็นประโยชน์ต่อออสเตรเลียและโลก กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีของอาเซียนได้รับเกียรติจากโครงการของออสเตรเลียในปี 2019  ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การมีส่วนร่วมและเฉลิมฉลองความมีชีวิตชีวา ความหลากหลายและความสามารถของเยาวชนทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้        
        ผู้ร่วมแข่งขันต้องเขียนเรียงความความยาว 1500 คำ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้า ระหว่างออสเตรเลีย-อาเซียน แล้วส่งไปที่อีเมล์ trade@dfat.gov.au 
        ผู้เข้ารอบสุดท้าย 2 คน(ผู้เขียนเรียงความที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง) จะได้รับตั๋วเครื่องบินไป-กลับแคนเบอร์ราและที่พัก เพื่อที่เข้าร่วมและได้โอกาสแสดงความคิดในรายการ Youth Forum at DFAT’s Diplomatic Academy ในวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2019

        รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูได้ทาง..,
 https://dfat.gov.au/trade/engage/Pages/isaycompetition.aspx
 TOP RELATED


NEW STORIES