ลบ แก้ไข

ทุนแลกเปลี่ยนป.ตรี-โทที่เยอรมนี

 
ทุนแลกเปลี่ยนป.ตรี-โทที่
Bavarian Ministry of Education and Culture, Science, and Art ยินดีให้ทุนKU Scholarships for International Students in Germany, 2019 สำหรับผู้สนใจเรียนโปรแกรม 1 ภาคเรียนในเยอรมนี(โปรแกรมแลกเปลี่ยน)ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยทุนมีมูลค่าเดือนละ € 336.00เป็นเวลา 5 เดือน
           Catholic University of Eichstätt-Ingolstadt หรือKU เป็น Roman Catholic university มีสถานที่ตั้งอยู่ที่ Eichstätt and Ingolstadt, Bavaria, Germany โดยมหาวิทยาลัยมีการให้ทุนสำหรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติทางวิชาการตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดและมีความต้องการในเรื่องเงินทุนเพื่อการศึกษา ซึ่งการให้ทุนนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการสนับสนุนKUสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติ
         คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นนักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนเรียนที่KU (Eichstätt campus or Ingolstadt campus)
-ไม่เคยรับทุนในระยะเวลาเกิน 36 เดือน
-มีผลการเรียนยอดเยี่ยมตั้งแต่ภาคเรียนที่ 3 เป็นต้นไป
-ผู้มาจากชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก ต้องมีหลักฐานแสดงความสามารถทางด้านนี้
         ผู้สนใจดำเนินการสมัครขอทุน โดยดาวน์โหลด application form จากนั้นส่งแบบฟอร์มการสมัครที่สมบูรณ์ไปยัง incoming@ku.deภายในเดทไลน์ 1 กันยายน 2019
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES