ลบ แก้ไข

ANUให้ทุนปริญญาเอก

 
ANUให้ทุนปริญญาเอก
Australian National Universityประกาศให้ทุนANU HDR Fee Merit funding for International Student in Australia, 2019แก่ผู้สมัครต่างชาติทั่วโลกเพื่อไปทำวิจัยปริญญาเอกภายใต้การกำกับของมหาวิทยาลัย โดยทุนมีมูลค่าครอบคลุมค่าศึกษาวิจัย ประกันสุขภาพ รวมถึงการช่วยเหลือครอบครัว เดทไลน์ในการสมัครขอทุน 31 สิงหาคม 2019
         มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย (The Australian National University หรือ ANU) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1946 ตั้งอยู่ ณ กรุงแคนเบอร์รา เมืองหลวงของประเทศออสเตรเลีย มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียมีความโดดเด่นในด้านการวิจัยเป็นหลัก และถูกจัดให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศออสเตรเลียนอกจากนี้ มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียยังเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำ 8 แห่งของออสเตรเลีย (Group of Eight)         
        คุณสมบัติสำคัญของผู้สมัคร
-เป็นผู้สมัครที่มีแรงบันดาลใจจากนานาชาติ
-สมัครเข้าศึกษาวิจัยในระดับPhD(ไม่จำกัดสาขา)
-ลงทะเบียนในหลักสูตรHDR และมีผลการศึกษาขั้นต่ำ H1 หรือเทียบเท่าในการศึกษาที่ผ่านมา
        ผู้สนใจสมัครออนไลน์ ภายในเดทไลน์ 31 สิงหาคม 2019
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES