ลบ แก้ไข

Ashoka U.ในอินเดียให้ทุนป.ตรี

 
Ashoka U.ในอินเดียให้ทุน
Ashoka University มหาวิทยาลัยเอกชนที่เน้นเรื่องสาธารณะประโยชน์ในอินเดีย กำลังเปิดให้ทุนแก่ผู้เรียนชาวอินเดียพร้อม ๆ กับจากต่างชาติ ในการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขา Liberal educationมีทั้งทุนบางส่วนและเต็มจำนวน ในอัตราส่วน 66:34 ตามลำดับ เปิดรับใบสมัครออนไลน์ ภายใน 19 กรกฎาคม 2019
             Ashoka มุ่งมั่นที่จะให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เรียนทุกคนที่สมควรจะได้รับ ในขณะที่การคัดเลือกผู้ได้ทุนจะขึ้นอยู่กับความเป็นเลิศของผู้สมัคร อันประกอบไปด้วยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความโดดเด่นในการเรียนหลักสูตรเสริมที่ผ่านมา  อีกทั้งพิจารณาจากความจำเป็นจริง ๆ ในการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วย
             คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นผู้สมัครสัญชาติอินเดียและนานาชาติ
-สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรี
-เลือกเรียนสาขาเกี่ยวกับ Liberal education.
ผู้สนใจดำเนินการสมัคร online พร้อมส่งเอกสารประกอบ  Personal and demographic details, Academic performance from class IX to XII, Extra-curricular and co-curricular participation and interests, Essay, Letter of recommendation, Standardized tests such as the SAT, ACT, etc.
             Admission Requirements: Applicants require both SAT scores/Ashoka Test (both optional). Since both of these tests are strictly optional, the statement can either be removed altogether or framed as “An applicant may submit their SAT/ACT scores for early admission or take the AshokaTest with us. However, both of these are optional.”
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES