ลบ แก้ไข

ทุนโท-เอกต่างประเทศโดยคปภ.

 
ทุนโท-เอกต่างประเทศโดยคป
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(สำนักงาน คปภ.)แจ้งจะให้ทุนสำหรับบุคคลภายนอกเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทหรือเอกในต่างประเทศ(หรือโปรแกรมอังกฤษในไทย)  หมดเขตรับใบสมัคร 30 มิถุนายน 2062
         สำหรับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่ผู้สมัครเลือกไปศึกษาภายใต้ทุนนี้จะต้องได้รับการจัดอันดับจากสถาบันจัดอันดับที่น่าเชื่อถือของต่างประเทศ ไม่เกิน 25 อันดับแรก ส่วนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษในประเทศต้องได้รับการรับรองจากสำนักงานก.พ.

          สามารถดูรายละเอียดตาม linkที่แนบมา..,
https://www.oic.or.th/th/consumer/news/announcements/89408
 TOP RELATED


NEW STORIES