ลบ แก้ไข

มหาวิทยาลัยบอนด์ให้ทุนป.ตรี

 
มหาวิทยาลัยบอนด์ให้ทุนป.
Bond University เสนอให้ทุนInternational Undergraduate Excellence Scholarships สำหรับผู้สมัครเรียนระดับปริญญาตรีจากต่างชาติที่ได้รับตอบรับเข้าศึกษาแล้ว โดยเป็นทุนส่วนลดค่าเรียน มูลค่า 25% ของโปรแกรมต่าง ๆ ยกเว้นสาขาด้านแพทย์
            Bond University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ไม่หวังผลกำไร ตั้งอยู่ในย่านRobina, Gold Coast, Queensland, Australia มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอยู่ในท็อป 20 ของโลก โดยTimes Higher Education Rankings of the Best Small Universities in the World
           สำหรับInternational Undergraduate Excellence Scholarships at Bond University in Australia, 2019 เป็นทุนที่เปิดกว้างในการเรียนสาขาต่าง  ๆ ที่เปิดสอนที่นี่ ยกเว้นสาขาต่อไปนี้ ที่ทุนจะไม่ครอบคลุม ได้แก่ Master of Psychology, Study Abroad and Exchange Programs, Bachelor of Medical Studies and Doctor of Physiotherapy
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
-ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยบอนด์เพื่อเรียนปริญญาตรีแล้ว ผู้ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับสามารถสมัครผ่านทาง Bond University Online Application Formและเมื่อได้รับการตอบรับแล้วจึงสมัครขอทุน ทาง Undergraduate Excellence Scholarship Application Form
-ปัจจุบันอาศัยอยู่นอกประเทศออสเตรเลีย
-มีความสามารถทางวิชาการที่โดดเด่น
-กรอกและส่งแบบฟอร์มใบสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ภายในวันปิดรับสมัคร
-ไม่เคยศึกษาที่ Bond University มาก่อน
-ผู้สมัครที่ภาษาแม่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จำเป็นต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยที่นี่คะแนน TOEFL จะได้รับการพิจารณาบ่อยที่สุด อย่างไรก็ตามผลสอบวัดความสามารถหน่วยงานอื่น ๆ ก็สามารถใช้ได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น IELTS, ACT หรือ SAT
          เดทไลน์ในการสมัคร  24 May 2019 for students commencing in September 2019 semester, 18 October 2019 for students commencing in January 2020 semester, and 24 January 2020 for students commencing in May 2020 semester.
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES