ลบ แก้ไข

มหาวิทยาลัยบอนด์ให้ทุนป.ตรี

 
มหาวิทยาลัยบอนด์ให้ทุนป.
Bond University เสนอให้ทุนInternational Undergraduate Excellence Scholarships สำหรับผู้สมัครเรียนระดับปริญญาตรีจากต่างชาติที่ได้รับตอบรับเข้าศึกษาแล้ว โดยเป็นทุนส่วนลดค่าเรียน มูลค่า 25% ของโปรแกรมต่าง ๆ ยกเว้นสาขาด้านแพทย์
            Bond University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ไม่ห