ลบ แก้ไข

ญี่ปุ่นหนุนให้ทุนที่โอ๊คแลนด์

 
ญี่ปุ่นหนุนให้ทุนที่โอ๊ค
Auckland Universityยินดีประกาศให้ทุนAsian Development Bank-Japan Scholarship Program ประจำปี 2019 สำหรับนักเรียนต่างชาติ ซึ่งเป็นทุนที่สนับสนุนด้านการเงินโดยรัฐบาลญี่ปุ่น ซึ่งผู้สมัครต้องจบปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้วยผลงานทางวิชาการในระดับดีเลิศ เปิดรับใบสมัครถึง 19 กรกฎาคม 2019
           ทุนระดับปริญญาโทที่ให้เป็นสาขาเศรษฐศาสตร์ การจัดการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโดยผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาได้ทุน จะมีโอกาสไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่แห่งหนึ่ง และเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ.1883 ปัจจุบันมียอดนักศึกษามากกว่า 4 หมื่นคน โดยในจำนวนนี้ ประมาณเกือบ 1 หมื่นคนสำเร็จการศึกษาในแต่ละปี
          Asian Development Bank-Japan Scholarship Program for International Students, 2019 เป็นทุนที่ครอบคลุมค่าเล่าเรียน, ค่าใช้จ่ายรายเดือน, ค่าหนังสือและสื่อการสอนและประกันสุขภาพ
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
-มาจากชาติสมาชิกของADB อายุไม่เกิน 35 ปี และมีสุขภาพดี
-ได้รับการรับเข้าศึกษาในหลักสูตรที่ให้ทุน
-มีประสบการณ์ในการทำงานเต็มเวลา อย่างน้อย 2 ปี
-เต็มใจเดินทางกลับประเทศหลังสำเร็จการศึกษา
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES