ลบ แก้ไข

ทุนศึกษาวิจัยที่นิวซีแลนด์

 
ทุนศึกษาวิจัยที่นิวซีแลน
University of Waikato เชิญผู้สมัครต่างชาติ ในประเทศ และผู้มีที่อยู่ถาวรในนิวซีแลนด์ สมัครโปรแกรมDoctoral scholarshipsซึ่งเป็นทุนปริญญาเอกในสาขาใด ๆ ที่เปิดสอนที่นี่ ทุนมีมูลค่าเป็นค่าครองชีพสูงสุด $22,000+ ค่าศึกษาวิจัยเปิดรับใบสมัครถึงวันที่ 30 กันยายน 2019
             University of Waikatoหรือเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่าWaikato University เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ที่เมืองHamiton ของนิวซีแลนด์ และยังมีSatellite Campus อยู่ที่ Taurangaทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Waikato International Excellence ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาส่งเสริมการศึกษานานาชาติและการสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติที่มีพรสวรรค์ซึ่งลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรปรับพื้นฐาน,ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาที่นี่
          ผู้สมัครที่ภาษาอังกฤษไม่ได้เป็นภาษาแรก ต้องแสดงหลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ดีโดยทั่วไปในรูปแบบของคะแนน IELTS หรือ TOEFL
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
-ทุนเปิดรับ New Zealand citizens, permanent residents, and international students
-เปิดรับผู้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรDoctor of Philosophy (D.), Doctor of Musical Arts (DMA), Doctor of Education (EdD), or Doctor of Juridical Science (SJD)
-ตั้งใจเรียนเต็มเวลาที่ University of Waikato
-ผู้สมัครจะไม่ได้รับอนุญาตให้ถือทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัย Waikato ในแบบพาร์ทไทม์หากพวกเขาต้องการทำงานเต็มเวลาที่ได้รับค่าจ้างหรือการจ้างงานจำนวนมาก (ดูกฎระเบียบ 9)
-ผู้สมัครที่เป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย Waikato จะไม่ได้สิทธิรับทุนการศึกษา
            ในการสมัครขอทุนในรอบปี  ผู้สมัครจะได้รับการพิจารณา 3  รอบ คือ 31 มกราคม,31 พฤษภาคม และ 30 กันยายน โดยต้องเข้าไปลงทะเบียนผ่านทางลิงก์ต่อไปนี้
https://my.waikato.ac.nz/sitsvision/wrd/siw_ipp_lgn.login?process=siw_ipp_app_crs          
        
Official Website
 TOP RELATED


NEW STORIES