ลบ แก้ไข

U. of Southamptonให้ทุนPhD.

 
U. of Southamptonให้ทุนP
University of Southamptonในสหราชอาณาจักรกำลังเปิดให้ทุน international PhD studentships ประจำภาคเรียนเดือนตุลาคม 2019 แก่ผู้สมัครทั้งในUK,EU และ Internationalโดยผลประโยชน์ที่จะได้รับประกอบไปด้วย Full tuition plus stipend of £14,777 tax-free per annum for up to 3.5 years
             University of Southampton เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐที่ตั้งอยู่ในเมือง Southampton ประเทศอังกฤษ โดยSouthampton เป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งกลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นยอดของสหราชอาณาจักร หรือ Russell Group ซึ่งเป็นที่รู้จักว่าเป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัยมากในสหราชอาณาจักร
            Fully Funded International PhD Studentships at University of Southampton in UK, 2019 เป็นทุนที่ให้ในสาขา Physics, Electrical Engineering, Materials Scienceและสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
            ผู้สมัครที่มาจากชาติที่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแรก จำเป็นต้องมีหลักฐานแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนด
            คุณสมบัติอื่น ๆ ที่สำคัญ
-เป็นผู้สมัครจากสหราชอาณาจักร สหภาพยุโรปและประเทศต่าง ๆ
-ผู้สมัครจะต้องมีวุฒิfirst or upper second-class degree (or equivalent) จากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับและมีพื้นฐานที่มั่นคงในด้าน Optics / Electromagnetism
         ผู้สนใจดำเนินการสมัคร ภายใน 31 สิงหาคม 2019
 
Online Application
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES